Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 25 augusti 2018

Jaktpolitik i praktiken

Snart är det val och då är det intressant att se hur partierna agerar i jaktfrågor. Man kan angripa detta på olika sätt. Inför förra valet gick jag genom de olika partierna var för sig. I år har jag gått igenom partiernas partiprogram. Fem olika grupper utkristalliserar sig utifrån partiprogrammen:

Mycket jaktpositiva: M, C

Något jaktpositiva: Kd, S

Neutrala dvs ingen åsikt: Sd

Något jaktnegativa: L,

Mycket jaktnegativa: V, Mp

Det är vad man kan utläsa av partiprogrammen. Att utgå ifrån partiprogrammen är viktigt eftersom det är partiets väljarkontrakt. Allt partierna säger utöver partiprogrammet är valfläsk och skall betraktas som sådant.

Vill man istället ta reda på hur politiken tillämpas i praktiken kan man kika på hur parterna röstat i riksdagsomröstningar och hur deras motioner ser ut. Jag väljer at redovisa vilka partier som lämnat in motioner. Här bör det nämnas att vi har en tendens som innebär att de motioner som lämnas in i jaktliga frågor i allt högre utsträckning syftar till att förbättra för jägare/utövande av jakt än att begränsa och förbjuda. Tidigare mandatperioder har de mest jaktkritiska partierna lagt fler jaktnegativa motioner, något vi kan räkna med återkommer om vi får en borgerlig regering efter valet. Oaktat detta är motionerna ett kvitto på olika partiers praktiska engagemang i en fråga. Såhär ser det ut för perioden 2014-18:
De två mest jaktpositiva partierna, M följt av C, står för närmare 3/4 av motionerna. Detta kan ses som ett kvitto på att den politik de pekar ut i sina respektive partiprogram är skarp och att de vill tillämpa den. Sd, S och Kd har i genomsnitt 2 motioner var per år under senaste mandatperioden. Det speglar ett vagt intresse för jakt som politikområde. L, V och Mp har mindre än 1 motion per år vilket speglar ett ointresse för politikområdet, eller att partierna prioriterar andra frågor eller i Mp:s fall att de inte vill skapa någon onödig kris i regeringen.

Sammanfattningsvis visar M och C störst aktivitet inom politikområdet jakt och det stämmer väl överrens med vad man kan utläsa ur respektive partis partiprogram.
__________________
Det är min kompis Mikael Jägare som gjort sammanställningen av motioner. Analys och slutsater är mina.

2 kommentarer:

  1. Enskilda eller partimotioner? stor skillnad på hur mycket tyngd de har...

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag gör ingen skillnad i detta fall.

      Radera