Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 28 mars 2018

En skata är inte bara en skata

Hemma på gården så har skatorna kommit igång med sitt bobyggande. De får hållas med sitt bo i den stora rönnen bakom uthuset. Andra skator skjuter jag när jag får chansen men just de som har bo får hållas.

Skatan är lite rolig, dels är den och dess beteende intressant i sig men i takt med att priserna på DNA-analyser stadigt sjunkit så har man analyserat den svenska skatstammen och det visar sig att den är allt annat än homogen. I Europa och västra Ryssland finns inte mindre än sex genetiskt urskiljbara underarter. SLU skriver:
De sex underarterna som förekommer från Europa till nordöstra Ryssland (inklusive de två svenska, P. p. pica i södra Sverige och P. p. fennorum i norra Sverige) är genetiskt mycket lika.
Så nästa gång du skjuter en skata i mellansverige kan du ju fundera över om det är den sydliga eller nordliga varianten och vad du skulle göra ifall de delades upp med olika jakttider i jakttabellen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar