Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 1 mars 2018

Biologisk krigföring mot New Zeelands kaniner

Det där med fel djur i fel miljö är ett stort problem på olika håll i världen. I New Zeeland, där kaninen introducerades på 1830-talet, anser man att problemen är så stora att man under mars månad ämnar sprida ett virus, en utvecklad version av artspecifik blödarsjuka, för att decimera kaninstammen. Det är drastiska åtgärder som man rimligen endast tar till om situatioen gått totalt över styr, kostnaderan för kaninförstörda grödor beräknas till drygt 300 miljoner kr.

Den utvecklade versionen av artspecifik blödarsjuka, RHDV1 K5, är en utveckling av en tidigare variant som spreds på New Zeeland i slutet av 1990-talet. Viruset skall enligt myndigheter enkom slå mot europeisk kanin, (Oryctolagus cuniculus).  Den som vill skydda sina tamkaniner kan vaccinera dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar