Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 11 januari 2018

Lodjursinventering

Problemet på mina breddgrader vad gäller övervakning och kvalitetssäkring av stora rovdjur är snöbrist. Det gär inte att inventera och kvalitetssäkra rovdjursförekomst på samma sätt i södra västergötland som i Jämtland. Då får man ta till andra metoder. Kameraövervakning är en sådan. I min kommun sätter länsstyrelsen ut ungefär 40 kameror för att få koll på hur stor lodjursstammen är. Bra tycker jag då en vettig inventering ger möjlighet till legal jakt.

Vi har fått en sådan kamera på vår jaktmark. Den är placerad invid ett stråk med branter / stup och länsstyrelsen var mycket nöjd med förslaget till placering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar