Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 25 januari 2018

Husdjurens hälsa - ökad försäljning av antidepressiva medel

Det kan vara påfrestande för den mentala hälsan att läsa METRO på väg till jobbet. Idag var det två artiklar som hade kunnat få blodtrycket att stiga om man hade varit mer kolerisk än jovialisk.

I en insändare så hyllar signaturen "Henrik" aktivisterna som jävlas med jägare i skogarna. Utgångspunkten är den video som synts på nätet ett par dagar där jägare avlägsnar aktivister från privat mark (ser ut som en gårdsplan). Att det hela föregåtts av kraftiga provikationer nämns inte när videon sprids och det nämner inte heller "Henrik". "Henrik" tycker att det är en samhällsfara att sådana människor (jägarna) bär vapen, som grädde på moset skriver "Henrik" om jägarnas hundar som hetsas på djur. Insändaren avslutas med orden Jag vill också gärna vara och tänka som dessa aktivister. Personligen hoppas jag att "Henrik" aldrig blir det, för bland dessa hans förebilder finns allt från mordbrännare till gamla nazister som bara riktat om sitt hat från invandrare till jägare. Istället borde "Henrik", för att förstå det han kritiserar, läsa på lite mer och då inte bara aktivistmaterial utan lite god jaktlitteratur, varför inte börja med Sten Christofferssons vid det här laget klassiska Jakt i Norden. Det är svårt att hitta skribenter som är mer pedagogiska, sakliga och kunniga än Sten var.

Den andra påfrestningen jag utsattes för var en artikel om husdjurens mentala hälsa och hur mycket veterinärernas förskrivning av husdjurspsykofarmaka ökat de sista 10 åren. Räknat i antal av veterinär förskrivna askar psykofarmaka så är det frågan om en fördubbling, kostnaden likaså.
Grafen ovan visar kostnaden för djurspykofarmaka exklusive moms. 2009 rörde det sig om 1964 förskrivningar och 2017 rörde det sig om 4462 förskrivningar. Receptarvodet veterinärerna tar ut varierar men ligger fårn 75 kr (vid besök) till 200 kr för ett telefonutskrivet recept. Räknar vi på det så innebär det att de utskrivna recepten 2017 bara i receptarvode kostade kunderna 3.334.650-8.924.000 kr. Förskrivningsavgifterna är alltså vida högre än kostnaderna för själva medicinerna. Det intressanta i sammanhanget är att förskrivningsökningen är direkt kopplad till när veterinärbranschen blev intressant för riskkapitalbolagen och deras uppköpsvåg av djursjukhus och djurkliniker vilket skapat dagens situation. Man kan alltså misstänka att ökningen inte nödvändigtvis sker på grund av att våra husdjur behöver psykofarmaka utan har att göra med att veterinärbranschen hittat fler "behov" de kan få omtänksamma djurägare att köpa. Kort sagt, jag misstänker att medicinförskrivning är de mest vinstdrivna veterinärbolagens strategi för att öka sina intäkter ytterligare.

Så nästa gång du besöker en veterinär anställd av Ani-Cura eller Evidensia och denne vill göra extra undersökning av ditt djur eller skriva ut medicin ditt djur inte hat förut, fråga dig då om det verkligen är medicinskt motiverat eller om det är frågan om en krämare som vill sälja fler produkter. Och om du inte vet så fråga veterinären så mycket du kan, låt inte hen komma undan med "vi behöver veta mera för att ställa diagnos". Men egentligen, om det inte är extremt akut eller en särskild specialist som du behöver träffa, så gå till en fristående veterinär. Det är bättre för din plånbok och det gör att djuret inte utsätts för mer än nödvändigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar