Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 15 augusti 2017

Rätt eller privilegium att få inneha skjutvapen?

I veckan har nyheten om den halländske anhängaren till Nordiska motståndsrörelsen som blivit av med sina vapenlicenser varit lite av en snackis i vissa kretsar på sociala medier. Själva nyheten handlar sammanfattas såhär i halländsk media:
I slutet av juni beslagtog polisen två gevär och ammunition som ägs av en man boende på en ort i norra Halland. I polisens beslut står att mannen är "mycket aktiv" medlem i Nordiska motståndsrörelsen, NMR, en organisation som förespråkar väpnad kamp och revolution med målet att inrätta en nordisk nationalsocialistisk republik.
I gängse ordning överklagar mannen beslutet.  Hur det går sedan vet vi inte mer om än att det fnns gott om exempel på andra aktiva medlemmar i Nordiska Motståndsrörelsen som fått sina licenser indragna. Genomgående är säkerhetspolisens, om de olika rättsinstansernas, syn på saken att medlemmar i våldsbevakande och samhällsomstörtande organisationer inte skall ha tillgång till lagliga vapen. Och då spelar det ingen roll på vilken politisk kant personerna befinner sig, de kan lika gärna vara höger- som vänsterextremister eller för den delen våldsbejakande islamister, det kvittar de skall ändå inte ha tillgång till samhällssanktionerade vapen. Säkerhetspolisen har trots allt hyfsad koll på de här grupperingarna vilket framgår tydligt i den utredning från Brottsförebyggande rådet som publicerades 2009, Våldsam politisk extremism heter den och kan samanfattas såhär:
I Sverige finns politiska krafter som är mot demokratin och de värden som det demokratiska samhället står för. På ena sidan finns grupperingarna inom vit makt-miljön. De vill införa ett upplyst diktatoriskt ledarskap. På den andra sidan finns den autonoma miljön med det klasslösa samhället som vision. Till den autonoma miljön hör också enfrågegrupperingar som djurrättsaktivister.
Kännetecknande för vit makt-miljön och den autonoma miljön är att våld och andra brott accepteras som ett led i den politiska kampen. Vissa personer inom miljöerna begår sådana brott.
Hur är det då med vapentillgången? Jag läser i BRÅs utredning på sidan 14:
Inom vit makt-miljön finns dessutom personer som har vapenutbildning, exempelvis är jägarexamen förhållandevis vanligt. En del har militär utbildning genom värnplikt, men tillgången på personer med avancerad militär utbildning är mycket begränsad. Inom vit makt-miljön finns relativt stor tillgång till både legala och illegala skjutvapen. Ett mindre antal vit makt-anhängare förfogar också över automatvapen och sprängmedel.
De nyligen avkunnade dommarna mot tre män i Göteborgstraketn, tre män från Nordiska Motståndsrörelsen, visar att de är villiga att använda sprängmedlen i syfte att skada andra människor. Så det vi står inför är alltså människor med våldskapital som de är villiga att använda mot samhället. Skall samhället då låta människor inom dessa organisationer betros med legala vapen?

För mig är svaret glasklart. Det som förvånar mig är att det inte är det för alla jägare och vapenägare. Vilket blivit extra tydligt i diskussionerna på sociala medier de senaste 4-5 dagarna. Såhär kan det låta i grupper på facebook:
Nä , detta är livsfarlig genväg från våra myndigheter - och sånt här får lätt eget liv i ett land som sverige med alltför lågt utbildade "högutbildade". 
Det var en släng av bildningsförakt, nästa uttalande blandar ihop våldsbejakande organisationer med åsiktsregistrering. I Sverige får man ha vilka åsikter man vill, däremot får man inte ge uttryck för dem hur som helst:
Man är ute på en ytterst farlig väg om man utgår från åsiktsregistrering vid beslut om vem som ska inneha vapenlicens. Nästa steg: Nja den är ju kommunist eller den är moderat som pappa var nazist under kriget och då eskalerar man till slut till "in absurdum"
Nedan följer en halsbrytande konspiratorisk vändning mot polisen samt en makalöst passiv hållning som tycks förespråka att man INTE skall agera proaktivt mot brott:
Nej. De skall ha kvar sina vapen.
Om man skall dra in deras vapen skall man dra in polisens vapen med. Polisen KAN ju göra dumma grejer. Tycker även de skall ha rätt att bära handeldvapen likt alla som inte är dömda för våldsbrott borde ha. Den dagen man är dömd för ett kan man besluta om att ta en persons vapen. Inte innan.
Effekten av det nästa skribent skriver är intressant, vår föreningsfrihet gör att många organnisationer som med självklarhet är terrorklasade i andra länder inte är det i Sverige, skribenten tycker att medlemmar i dem därför skall få ha vapen:
Det är helt enkelt självklart. Så länge organisationen ifråga inte är terrorklassad och förbjuden ska de hålla tassarna borta.
Två till som tror att det är en fråga om åsiktsregistrering och glömmer bort vapenlagen kap 2 §5 (se länge ner):
Ja Sverige blir bara värre o värre tycker att det blir allt mer likt gammla Östblocket med åsiktsregistrering och grannar som håller koll på varandra och tjallar om någon gör fel.tycker vi börjar bli förtrycka medborgare som snart inte har ett smack att säga till om..fyfan
Om den för stunden styrande regeringen arbiträrt skall kunna neka olika föreningsmedlemmar och odömda individer vapenlicens av ideologiskt politiska aneldningar som det ser ut som det är frågan om här, är det långt gånget och ett mycket oroande prejudikat.
Det är viktigt att hålla reda på att detta inte är en fråga som berör åsiktsfrihet och föreningsfrihet, för vi har detta i Sverige och det är en demokratisk rättighet att värna. Det handlar om att samhället inte behöver betro medborgare med förtroendet att inneha vapen om de visar tendenser att bruka dessa mot samhället och att delta aktivt i extrema våldsbejkande organisationer är precis en sådan sak som diskvalificerar medborgaren som vapeninnehavare. Då är man helt enkelt inte lämplig, bara att se till vapenlagens kap 2 §5:
Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.
Med detta torde mitt svar på rubriken vara givet. Jag anser att det är ett förtroende och privilegium att få vara vapenägare. Jag anser inte att det är en självklar rättighet för de som inte ställer upp på samhällets grundläggande regler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar