Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 10 mars 2017

Den paleolitiska dietens många ansikten

Igår på pendeltåget ramlade jag på en intressant artikel i METRO*. Den handlade om intressanta analyser av neanderthalarnas kosthållning.

Genom att utvinna DNA ur plack (avlagringar) på tänder från neanderthalare så har forskare kunnat avslöja vad de faktiskt åt. Individer från två olika områden har undersökts och jämförts, skillnaderna är intressanta men fullt logiska.

Från tänderna från individer funna i Spy, en grotta i Belgien, kan man sluta sig till att de levt på kött från ullhårig noshörning och mufflonfår. Egentligen inte så konstigt eftersom miljön utgjordes av stora grässtäpper, samtidigt som det är imponerande då noshörningsjakt inte är det enklaste. Inte ens idag med kraftfulla skjutvapen...

Tänderna från individer som hittats i grottan El Sidron i Spanien ger en helt annan bild. I placken från dessa personer hittades dna från pinjenötter, bladmossa, svamp samt bark och blad från jättepoppel. Inga som helst spår av kött, varken fisk, däggdjur eller fågel, hittades. Däremot konstaterades det att en av de undersökta personerna hade en svårartad tandinfektion samt en maginfektion. Eftersom poppel, likt pil och sälg (salix), innehåller salicylsyra så kan spåren av poppel vara tecken på en primitiv form av smärtlindring och medicinering. En annan spontan reflektion jag gör är att av den identifierade maten så är det bara pinjenötter man kan livnära sig på, de övriga innehåller bara spårämnen och inga för hominider** smältbara proteiner (eller för den delen kolhydrater eller fetter).

Jag tycker att nyheten är intressant av flera skäl:
1/ såväl DNA teknik som analyser av spårämnen har gett många intressanta resultat som gör att vi måste omvärdera delar av vår bild av vår forntid.
2/ resultaten speglar människans mångfald, vi anpassar oss och lever utifrån lokala förutsättningar vilket vi idag tycks glömma när vi vill ha nyskördade tomater och färska sockerärtor mitt i vintern.
3/ resultaten visar åter igen hur korkat det är att kalla något paleolitisk diet när det fanns lika många paleolitiska dieter som det fanns bebodda habitat. Nä, LCHF är en betydligt bättre och sanningsenlig beteckning på den moderna varianten.
__________________
*Hittade samma artikel i Aftonbladet med.
**Hominid är ett samlingsnamn på tidiga människovarianter och innefattar såväl homo sapiens neanderthalensis som homo sapiens sapiens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar