Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 24 februari 2017

Klåfingrig politik

Igår meddelades det från regeringen att sammansättningen i viltförvaltningsdelegationera ändras. Här återger jag regeringens pressmeddelande:
Regeringen tycker att viltförvaltningsdelegationerna till stor del fyller sin funktion och fungerar väl, men att sammansättningen av ledamöter behöver ändras. Genom en förordningsändring stärks nu naturvårdens och den lokala turismsektorns representation.
I varje län finns en viltförvaltningsdelegation, ett organ som hjälper länsstyrelsen i viltförvaltningen. Delegationen har främst en rådgivande funktion men även vissa beslutande befogenheter.
Dagens regeringsbeslut innebär att Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ändras så att miljö- och naturvårdsorganisationerna företräds av ytterligare en ledamot och natur/ekoturismföretagen av en ledamot.
– När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna, säger miljöminister Karolina Skog.
Förordningsändringen gäller från 1 april 2017. Ledamöterna utses efter förslag av berörda intresseorganisationer i länet.
Översynen av viltförvaltningsdelegationerna var en del i ett åtgärdspaket som regeringen presenterade 2015 med fem förslag för att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning.
För det första så är viltförvaltningsdelegationerna en rätt märklig företeelse. Vi vet av erfarenhet att deras åsikter och rekommendationer emellanåt fullständigt ignoreras när beslut väl tas. Jag kan förstå att en man väljer att utvärdera dem nu när det finns 6 års erfarenhet att utgå ifrån. Vi kan konstatera att regeringen tycker att viltförvaltningsdelegationerna till stor del fyller sin funktion och fungerar väl,så långt allt väl. För det är faktisk även vad de operativa myndigheterna tycker. Länsstyrelserna är samstämmiga i sin åsikt att viltförvaltningsdelegationerna fungerar bra.

Vi kan alltså konstatera att viltltförvaltningsdelegationerna fungerar förhållandevis bra, sedan kommer regeringen med ett MEN: men att sammansättningen av ledamöter behöver ändras. Och ändringen sker alltså genom att lokal turismsektor och naturvård får ytterligare representanter. I någon mån har länsstyrelserna påpekat att där finns en skevhet i representationen i viltförvaltningsdelegationerna. Flera av de politiskt tillsatta har nämligen varit jägare, inget konstigt i det eftersom de som ingår i en VFD måste kunna frågorna som skall behandlas. Samtidigt kan det lika gärna falla sig så att de politiskt tillsatta är med i Rovdjursföreningen SNF eller WWF, och då blir skevheten än större genom att naturvårdens intressen redan stärkts ren strukturellt i sammansättningen.

Jag kan därför inte tolka detta på annat sätt än att det är ett köttben från socialdemokraternas sida till samarbetsparten miljöpartiet så att MP kan meddela sina väljare någon slags seger nu när det juridiska spektaklet kring vargjakten retts ut och det fastställts att licensjakt på varg är förenligt med lagar och regler. Genom en förändring av viltförvaltningsdelegationernas sammansättning kommer de som ser jakt på varg som en styggelse att få större inflytande. För det är trots allt vargen det handlar om, det avslöjas tydligt i slutet av pressmeddelandet, förändringen sker för att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning.

Jag arbetar yrkesmässigt inom delar av miljöförvaltningen. Jag har lagt flera årsverken på arbete direkt emot fyra olika ansvarsmyndigheter inom olika projekt. Jag har daglig kontakt med myndigheter av olika slag (just nu framför allt länsstyrelser) likväl som brukare och exploatörer. Min erfarenhet efter 20 år är att när något fungerar så låter man det tuffa på. Visst kan det finnas småproblem men om ett system överlag fungerar smidigt så har man allt att vinna på att behålla det som det är. Och om man nu till nåds skall förändra något så utgår man direkt från de som arbetar i systemet. Man låter dem komma till tals och man lyssnar på dem (jfr LEAN). Ordentligt. Innan man förändrar något. Det är enda chansen att något skall bli bättre. Annars blir det som inom polisen där man beställer ett digitalt handläggninssystem över huvudet på handläggande poliser och när det visar sig vara undermåligt så har man kastat 100-tals miljoner i sjön, skapat dålig arbetsmiljö för medarbetarna och tappat förtroende hos allmänheten. Jag har personlig erfarenhet av att politiker beslutar om förändringar, vilka överklagas och när juridiken har malt klart står politikerna där med lång näsa och säger (citat):
Men så kan de inte göra. Vi har ju tagit ett beslut.
Kort sagt, jag tycker beslutet är skitdåligt.  Det är politisk klåfingrighet när den är som värst. Jag hoppas verkligen att viltförvaltningsdelegationerna väljer att låta jaktarrangörer och fiskeguider ta del av platserna som representanter för ekoturism och inte bara företag som arrangerar vargsafari...

Tyvärr har jag fått indikationer på att det kommer fler förändringar framöver, inte minst som valrörelsen börjat komma igång så smått (1,5 år kvar) och Miljöpartiet kommer att behöva plocka så många poäng som de över huvud taget kan för att ens klammra sig kvar i riksdagen. De kommer att försöka klämma ur de sista dropparna makt, för någon regeringsställning lär de inte få inom överskådlig framtid. Vi lär alltså se mer jaktfientlig plakatpolitik innan nästa val.
_____________________
Jägareförbundet är kritiska:
Spontant snedvrids demokratin, när problematiken snarare handlar om att utveckla arbetssätt och rutiner i delegationsarbetet. Jägarna har bara en representant, medan natur- och miljörörelsens olika delar får fler i ett forum som ska fatta beslut om viltförvaltning. Syftet kan inte vara att få balans, när regeringen ändrar den demokratiska spelplanen till förmån för ett intresse
Martin Källberg (redaktör, Svensk Jakt) har skrivit en mycket läsvärd krönika om det hela:
De ofta påfallande jaktfientliga krafterna inom Miljöpartiet har här identifierat en möjlighet att skifta fokus från förvaltning till bevarande.
Vi har sett det förr, i andra sammanhang, och resultatet blir alltid detsamma: de som ensidigt talar om bevarande, och inte om brukande av naturen, är sällan vänligt inställda till jakten.
Risken är stor att så nu blir fallet även inom viltförvaltningsdelegationerna.
Miljörörelsen led ett stort bakslag när Högsta förvaltningsdomstolen fällde sitt avgörande om vargjakt före nyår.
Nu tar de nya tag, för att angripa jakten på annat sätt.
Det som inte är trasigt behöver inte lagas.
Utom viltförvaltningsdelegationer, uppenbarligen.
Jägarnas Riksförbund är kritiska:
- Nu ökar man alltså representationen för de som egentligen är rena betraktare, samt tyvärr också ofta okunniga om viltförvaltning, och minskar inflytandet för markägare, jägare och brukare av markerna. Det här kommer att bli mer tungrott. Detta är snudd på en provokation av den rödgröna regeringen, säger Solveig Larsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar