Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 9 januari 2017

Det lilla ordets betydelse - om instuckna ställningstaganden i nyhetsrapportering.

Sverige är ett geografiskt stort land men med en befolkning koncentrerad till ett par stadsregioner. Särskilt i stockholm finns den svenska journalistkåren samlad. Detta är en effekt av urbaniseringen och våra ändrade medievanor som slagit ut stora delar av den journalistiska yrkesgruppen. Detta faktum får inte medföra att journalistiken blir tendentiös, särskilt inte från nyhetsbyråerna. Tendentiös journalistik eller kanske snarare propaganda får vi nog av via alla irrsiter som finns på nätet. Därför blir jag alltid lika irriterad när jag stöter på de där onödia osakliga småorden som tar död på sakligheten i en för övrigt vederhäftigt nyhetsrapportering. Vad gäller de nu avslutade vargjakten så har det genonm åren funnits en tendens i storstadsmedia att på ett osakligt sätt ta ställning. I år har detta dock varit mindre påtagligt än tidigare, snarare skulle jag vilja drista mig till att hävda att rapporteringen överlag varit bättre, sakligare och mindre värdeladdad i år. Men där smyger sig in en och annan nagel i ögat. TT stod för en i helgen.
En extra varg ska fällas i årets jakt
INRIKESJAKT. Totalt 24 vargar var egentligen tänkta att skjutas under årets vargjakt. Men dispens har getts för ytterligare en varg i Lokareviret i Örebro, då antalet var större än vad man först trodde.
– Strategin för att nå målet är att tömma vissa revir, däribland Loka. Vi har ju haft tydliga indikationer på att det fanns fler än sex vargar, Länsstyrelsen i Örebro har spårat sju vargar, säger vilthandläggaren David Höök i Värmland, som administrerar jakten, till SVT Örebro.
Totalt har 21 vargar av de 25 som nu ska skjutas fällts.
Värmland Brattfors, Värmland/Örebro Loka, Dalarna Orsen och Gävleborg Blyberg har alla en varg kvar att spåra och ha ihjäl.
TT
Just denna är från aftonbladet men samma notis finns i så gott som alla svenska tidningar. Och det jag reagerar på är att en för övrigt saklig notis avslutas med ett så extremt värdeord som skvallrar om ett bakomliggande journalistiskt ställningstagande. Jag tänker naturligtvis på att man väljer att skriva att vargen skall has ihjäl. Det korrekta hade naturligtvis varit att skriva "en varg kvar att jaga" eller "en varg kvar på licensen" eller "en varg kvar att spåra och skjuta", samtliga dessa ordval hade varit neutralare än det nu valda.
___________________
TT är alltså en nyhetsbyrå som säljer notiser och artiklar till andra tidnignar att trycka under parollen VI GÖR ANDRA BÄTTRE:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar