Med en tysk jaktterrier, en korthårig vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 28 november 2016

Wikipedia om rödräv

Blev tipsad om att det om jakt på rödräv i sverige stod följande på wikipeida:
" Det betyder att minska konkurrensen om jägarnas favoritbyten, framför allt rådjur och hare, men också and- och hönsfåglar. Regeln om att årsungar av rödräv får jagas året runt (den 1 juli till den 30 juni) togs bort ur jaktförordningen under några år men återinfördes 2009 av dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson (C).[10]. "
Så jag gick in och ändrade till:
I Sverige får jakt ske från 1/8 fram till någon gång under perioden 28(29)/2 till 15/4 beroende på var i landet jakten skall bedrivas. Jakten får bedrivas längre i norr än i söder. Varje år skjuts cirka 70 000 rödrävar i Sverige.[9] Jakten bedrivs vanligen som vakjakt, drevjakt med hund, lockjakt, i gryt med särskilt tränad hund eller genom fällfångst. I Sverige får skyddsjakt bedrivas under särskilda förutsättningar som definieras i jaktförordningens bilaga 4. Bland annat bedrivs på länsstyrelsens initiativ skyddsjakt på rödräv i fjällområdet i syfte att öka fjällrävens och fjällgåsens överlevnad[10].

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar