Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 28 november 2016

Wikipedia om rödräv

Blev tipsad om att det om jakt på rödräv i sverige stod följande på wikipeida:
" Det betyder att minska konkurrensen om jägarnas favoritbyten, framför allt rådjur och hare, men också and- och hönsfåglar. Regeln om att årsungar av rödräv får jagas året runt (den 1 juli till den 30 juni) togs bort ur jaktförordningen under några år men återinfördes 2009 av dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson (C).[10]. "
Så jag gick in och ändrade till:
I Sverige får jakt ske från 1/8 fram till någon gång under perioden 28(29)/2 till 15/4 beroende på var i landet jakten skall bedrivas. Jakten får bedrivas längre i norr än i söder. Varje år skjuts cirka 70 000 rödrävar i Sverige.[9] Jakten bedrivs vanligen som vakjakt, drevjakt med hund, lockjakt, i gryt med särskilt tränad hund eller genom fällfångst. I Sverige får skyddsjakt bedrivas under särskilda förutsättningar som definieras i jaktförordningens bilaga 4. Bland annat bedrivs på länsstyrelsens initiativ skyddsjakt på rödräv i fjällområdet i syfte att öka fjällrävens och fjällgåsens överlevnad[10].

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar