Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 22 november 2016

Förvaltningsrätten avslår överklagandet av 2017 års vargjakt

Ingen med minsta intresse för jakt, djurhållning eller natur i sverige har väl missat att vinterns beslutade vargjakt på 24 vargar fördelade på en handfull län överklagades till förvaltningsrätten. Nytt fö ri år är att en enda frövaltningsrätt har hand om samtliga överklaganden. Detta är positivt då det därigenom blir möjligt för rätten att fördjupa sin kunskap om problematiken och gällande lagrum samt att vi får en enhetlig tolkning av hur lagen bör tillämpas.

Tidigare i dag kom då det efterlängtade beskedet om att vargjakten blir av. Svensk jakt refererar ett pressmeddelande från Sveriges Domstolar såhär:
Förvaltningsrätten har nu avslagit samtliga överklaganden. Det innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden den 2 januari–15 februari 2017.
Förvaltningsrätten har bedömt att länsstyrelsernas syfte med licensjakten, bland annat att begränsa negativa socioekonomiska konsekvenser och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning, är acceptabla syften som kan motivera ett undantag från det strikta skyddet för varg. Förvaltningsrätten anser även att jakten är ändamålsenlig och att de syften som angivits kan förväntas uppnås genom licensjakt och att det saknas andra lämpliga lösningar för att uppnå dessa syften.
vidare:
Sammanfattningsvis har förvaltningsrätten bedömt att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda.
 I princip samma referat finns även på Jaktjournalens hemsida.

Svenska Rovdjursföreningen mfl är såklart missnöjda. Detta kan man läsa på Rovdjursföreningens FB sida:
- Jag utgår från att vi kommer att överklaga besluten, säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Rovdjursföreningen. -
Flera viktiga argument som vi framfört har Förvaltningsrätten inte brytt sig om att analysera. De har till exempel inte jämfört jaktens syften med lagstiftningen, utan bara tyckt till att de anser syftena acceptabla. Och de har inte brytt sig om att vargens inavelsnivå är för hög, invandringen för liten, och utbredningen i Sverige för liten, för att vargen ska kunna ha det som kallas för gynnsam bevarandestatus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar