Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 19 maj 2016

Snara rådjur - ett vanligt jaktbrott?

Att snara rådjur är väldigt förbjudet i Sverige. Men det förekommer. Jag har skrivit om det några gånger och när man googlar så hittar man snabbt fler exempel, men jag tror bara det är toppen på isberget om man säger så.

Idag kunde man i Partille tidning läsa om en hundägare som hittade ett snarat rådjur:
Det var när Lennart Lindström var ute och gick med sin hund som han gjorde den blodiga upptäckten. Hans hund gick först mot kadavret innan han själv såg vad som hade hänt där.
– Någon hade gjort en snara av en ståltråd. Rådjuret måste ha fastnat i den och sedan ramlat ner i ravinen och hängt sig själv, berättar han.
Köttet bortaDet döda djuret har sedan flåtts och slaktats på nästan allt kött. Bara huvudet var orört. Lennart Lindström tror att brottet ska ha skett under helgen någon gång eftersom inga djur verkar ha varit på kadavret sedan det slaktades.
– Jag har slaktat en del själv och jag kunde se att det här var väldigt fint gjort. De har skurit bort allt kött snyggt och prydligt. Det är en duktig jägare som gjort det här, konstaterar han.
Snaran bevismaterial
Efter upptäckten kallade han polis till platsen som samlade bevis och upprättade en anmälan om jaktbrott. De tog med sig snaran som bevisning och flyttade sedan kadavret till ett skogsparti.
Varken han själv eller polispatrullen som kom till platsen hade varit med om något liknande tidigare.
– Det är lite otäckt, man undrar om det finns fler snaror här ute nu. Det är ju både hundar och barn som springer runt här. Man vet ju inte vad som kan hända, säger Lennart Lindström.
Jag har flera gånger tidigare skrivit om just snarning av rådjur:
Brasta i Bohuslän, snaror vid viltväxlar

Jag har också hittat snaror, men det har varit när jag undrat i arjeplogsfjällen. Uppenbarligen inte ripsnaror utan antagligen snaror avsedda för lo om man såg till placeringen invid en klippvägg i en fjällbjörksbevuxen rasbrant. Men det var länge sedan sist, minns jag rätt var det i slutet av 1980-talet eller början av 1990-talet.
______________________
Fler exempel:
Örnsköldsvik 2009
Rådmansö, 2012
Aspudden, Stockholm 2015.
Kalmartrakten 2016
______________________
Jag har fått in tips på fler incidenter. Rådjuret på bilden nedan hittades för 3-4 år sedan i trakten kring Hässleholm. Ytterligare ett halvdussin snaror hittades. Polisanmälan gjordes men lades föga förvånande ner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar