Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 26 april 2016

30 år sedan Tjernobylolyckan - rewilding av det extremare slaget

Idag är det 30 år sedan Tjenobylolyckan. Det dröjde flera dagar innan Sovjetunionen släppte någon information om vad som hände. Inledningsvis trodde man i Sverige att det rörde sig om ett utsläpp i Forsmark...
 Idag är Tjernobylområdet en övergiven zon där naturen tillåts komma tillbaka. Ett slags rewildningsprojekt av det extremare formatet. Det finns åtskilliga dokumentärer om det hela. Här är en som förhåller sig positiv:

Det finns andra dokumentärer som handlar om forskare vilka visar en lite annorlunda situation. Dels är mängden missbildningar hög. Dels kan det konstateras att den biologiska mångfalden inte ökat på det vis man förväntat sig på förhand. Detta kan såklart delvis bero på att den högsta biologiska mångfalden på dessa breddgrader är beroende av hävd, dvs människans bruk.

I området förekommer såväl jakt som tjuvjakt. Jakten inriktas framför allt på varg och andra predatorer, matviltet är lite för radioaktivt för att fungera bra som människoföda. Tjuvjakten däremot täcker även in matvilt. Min personliga gissning är att detta skickas ut i konsumentled via mindre nogräknade slakterier*. Antingen via restauranger eller dbutik även om jag av irrationella skäl har på känn att restauranger kan vara den vanligaste vägen. Då möter inte konsumenten köttet förrän det är ett tillagat faktum.

Svensk Jakt har i sin nätupplaga uppmärksammat det hela. Det nämns bland annat att det så sent som i höstas sköts älgar i Hudiksvall med radioaktivitet långt över tillåtna värden. Tjernobylolyckan medförde att vårjakt på råbock infördes i de drabbade områdena.
_______________
*Mindre nogräknade slakterier finns i alla länder. I mina trakter fanns ett som tex sålde hästkött som svensk oxfilé...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar