Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 24 mars 2016

Skolverket vill förbjuda naturbruksgymnasiernas jaktutbildning

Igår satte jag nästan eftermiddagskaffet i vrångstrupen när jag på Svensk Jakt läste om Skolverkets förslag att avskaffa gymnasieutbildningarna i jakt. I dagsläget kan man läsa jakt på kanske ett dussin naturbruksgymnasier runt om i landet. Varje skola har ett fåtal platser och utbildningarna verkar på de flesta platser vara populära.

Svensk jakt citerar skrivelsen som är ute på remiss:
”Skolverket föreslår att kurserna jakt och viltvård 1,2 och specialisering ändras genom att samtliga moment som har med jakt att göra utgår. Detta eftersom den allmänna samhällsutvecklingen har gått mot en ökad restriktivitet i synen på vapen och vapenhantering, varför Skolverket gör bedömningen att jakt inte längre bör finnas inom gymnasieskolan.”
Svensk Jakt intervjuar även undervisningsråd Bengt Weidow som författat förslaget. Weidow säger:
– Det är en bild vi får genom de tragiska skolskjutningar som har ägt rum i omvärlden. I USA, Tyskland och Finland. Vi hade också en sorglig händelse som visserligen inte hade med skjutvapen att göra, utan med kniv, på en svensk skola i höstas, säger Bengt Weidow.
 Vidare:
– Att vapen förekommer på en gymnasieskola bedömer vi inte är förenligt med en framtida gymnasieutbildning. Det är därför vi tar bort alla moment som har med jakt att göra i de här kurserna. Det hindrar inte att man har en utbildning i de ämnena på en eftergymnasial nivå.
Skidskyttet skall däremot få fortgå utan restriktioner. Det ger ju Sverige guldglänsande medaljer gudbevars. Då kan man ha överseende med vapen på skolor....

Ulf Sterler, Jägareförbundets utbildningsansvarige, reagerar såhär på hänvisningen till skolskjutningar:
– Var har de fått det ifrån? Det är inte från riksdag och regering i alla fall, som uttalat att de här utbildningarna är viktiga och dessutom arbetar för att de ska finnas kvar i argumentationen gentemot EU-kommissionen.
Sterler tycker att Skolverkets agerande är märkligt.
– Man skickar ut remissen i flera olika delar med en mycket kort svarstid. Det är ett fulspel som bedrivs av verket, säger Ulf Sterler.
Personligen är jag mer inne på Jan Henricssons linje. Att ha jakt och viltvård (inklusive vapen) på schemat har snarast motsatt effekt. Det lär ungdomarna att ta ansvar. Möjligen kan jag personligen tänka mig att man vid antagningen till en gymnasieutbildning som innefattar vapenhantering kan tänka sig att varje person kollas mot polisens och socialens register samt att personerna genomgår en intervju med psykolog för att sortera bort eventuella riskindivider.

Smålandspostens Marcus Svensson kommenterar det hela i en som vanligt välskriven krönika:
Hela den reglerade viltvården i Sverige bygger på att det finns licensierade jägare. För många som går en naturbruksutbildning handlar det om jakten som en framtida utkomst. Förslaget sätter dessutom fördomsfull bild av jägarkåren och korresponderar med det ökade främlingskapet för naturen. Skog och mark är förknippad med rädslor om farliga djur och föreställningar om en vildmark man kan gå vilse i. Förslaget kan därför placeras in den pågående (även mentala) urbaniseringen och den växande polariseringen mellan stad och land. Förståelsen för landsbygdens villkor minskar och Sverige dras på så sätt isär.
Jag har nu börjat försöka få tag i själva skrivelsen för att, om jag hittar tid, skriva ett kort remissvar. Jag tycker att det så många proteströster som möjligt behöver höjas i denna fråga. Sedan får vi se om inte skolverket i nästa vända skriver följande:
Det dör ungefär 300 personer i trafiken per år. Säkrast att plocka bort bilarna ur gymnasieutbildningarnas fordonsprogram för att undvika trafikolyckor med dödlig utgång.. 
Eller:
Knivar är det vanligaste mordvapnet i Sverige. Vi plockar bort all knivanvändning ur gymnasieskolornas livsmedelsprogram för att undvika knivmord.  
Som en kontrast till Skolverkets märkliga ideer kring jakt på skolschemat nåddes jag igår av den glada nyheten att det startas en yrkeshögskola på Folkuniversitetet med inriktning kvalificerad viltvård:
Kvalificerad viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster är en 2,5-årig YH-utbildning som bedrivs på deldistans och heltid. Den innehåller 24 veckor lärande i arbete (LIA) där den studerande jobbar i skarpt läge på olika arbetsplatser och får kontakter som kan leda till jobb. Fysiska träffar genomförs i form av internat på bland annat Östad Säteri och Grimsö forskningsstation/SLU.
Efter utbildningen kan man arbeta som viltförvaltare, jaktvårdskonsulent, viltskadehandläggare, besiktningsman eller rovdjursansvarig. Framtida arbetsgivare är landets länsstyrelser, kommuner, skogsföretag och markägare. Det går även att arbeta som egenföretagare inom naturturism och jaktvårdskonsultation.
Utbildningen är framtagen i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska Jägareförbundet och ledande personer och företag inom svensk viltförvaltning.
Utbildningen startar i september 2016.
_____________________
Läs mer:
Svensk Jakt: Skolverket vill avskaffa....
Svensk Jakt: Ett hårt slag....
Svensk Jakt: Jakten lär unga....
Jakt & Jägare: Gymnasiekurser i jakt....
Blick över nejden: När propagandan....
Smålandsposten: Vanföreställningar på skolverket
Jägareförbundets blogg: Skolverkets förslag dränerar landsbygden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar