Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 24 mars 2016

Skolverket gör en pudel angående jaktutbildning!

Svensk jakt rapporterade just att skolverket backar angående förslaget att plocka bort jakten och den tillhörande vapenhanteringen från landets jaktutbildningar. Såhär skriver Skolverket i en pressrelease:
Skolverket har inte föreslagit nedläggning av jaktutbildning
Skolverket får nu många frågor om naturbruksprogrammet. I ett förslag som nu skickats ut på remiss föreslår vi att det inte längre ska vara tvingande för eleverna att hantera vapen och jaga för att lära sig viltvård. Förslaget innebär att vi vill förändra ämnet så att en elev kan bli godkänd i ämnet skog, mark och vatten utan att jaga och hantera vapen.
Förslaget innebär att naturbruksprogrammets viktiga nuvarande utgång mot jakt och viltvård blir öppnare och möjlig att gå även för de elever som inte vill delta i jakt eller hantera vapen. Förslaget innebär alltså inte att någon jaktutbildning ska läggas ned. Det kommer att vara fullt möjligt för de skolor som vill ge utbildning i jakt och att hantera vapen att göra det.
Det centrala innehållet i en kurs är en minimilista på vad som måste behandlas i ämnet för att eleven ska bli godkänd. Även om inte jakt och vapenhantering längre är obligatoriskt i förslaget, är det fullt möjligt att lägga till innehåll utifrån lokala förutsättningar, önskemål och behov.
– Vi har nu arbetat fram ett utkast som vi gärna vill ha synpunkter på och därför har vi skickat ut det på remiss. Förslaget är långt ifrån beslutat därför är det värdefullt att vi får in synpunkter från remissinstanserna, säger Christina Månberg, chef för gymnasieenheten.
Förslaget är avstämt med det nationella programrådet för naturbruksprogrammet.
Fakta om remissrundan
Mellan 18 mars och 8 april kan ett 30-tal utvalda remissinstanser bestående av bland annat myndigheter, skolhuvudmän, intresseorganisationer och yrkesnämnder ge synpunkter på det här första utkastet. Det här är ett normalt remissförfarande som vi använder vid förändringar i ämnesplaner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar