Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 9 februari 2016

Att få tid för jakt...

Efter att ha varit hemma med sjukt barn i en vecka så var jag åter på jobbet igår. Insåg att det blir en jobbig tid framöver. Fram till 18:e mars har jag två större upphandlingar som skall skrivas och ett par viktiga föredrag som skall hållas. Det ena är ett avstämningsföredrag för vår referensgrupp när vi arbetar med hur man i min sektor kan förebygga negativa effekter av de närmaste 100 årens klimatförändring*.

Jag har därför svårt att se hur jag skulle kunna lägga så mycket tid på predatorjakt som jag egentligen skulle vilja. Jag får förlita mig på mina fällor och sno åt mig lite tid för grytbesök eller lockjakt på räv lite nu och då....
_________________
*Det är inget snack om saken. Vi står inför stora förändringar. Sedan kan folk diskutera om det beror på människor eller är naturligt, men att förändringarna är igång är ett faktum. Och de måste vi förhålla os till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar