Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 22 oktober 2015

Insatser på begränsad yta gynnar mångfald och vilt

Genom att satsa på små ytor som få fungera som ekologisk fokusareal kan man öka den biologiska mångfalden i monokulturellt bruk av marker. Detta är vad det skånska projektet "Mångfald på slätten" handlar om:


När jag hör det hela så kommer jag att tänka på begreppet kreotop som lanserats av företaget Ecocom med finansiering av jordbruksverket. Där handlade det om hur man i samband med markexpoatering med små insatser kan skapa ekologiska mervärden genom att göra aktiva insatser på "döda" ytor, dvs överblivna ytor som inte har någon egentlig annan funktion. Konceptet är egentligen enkelt och kan appliceras i princip var som helst för att öka den biologiska mångfalden. Den som är nyfiken på kreotoper kan kika i den handbok som finns på nätet. Här är ett exempel på hur kreotoper anlagts i produktionsskog i samband med en vindkraftetablering, i det fallet är skillnaden mot viltåkrar marginell.

1 kommentar:

  1. På samma ämne är det väldigt intressant att läsa om Sepp Holzers arbeten.

    SvaraRadera