Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 7 september 2015

Så bra precision som möjligt är bra vid jakt!

Poliskommissarie Nils-Olov Gärdin fortsätter att trappa upp klriget om licenserna! För ett par dagar sedan rapporterade jag om hur TV4 hade ett par mycket märkliga och vinklade reportage som avslöjade polisens egen vapenagenda. I P4 Västernorrland går samma polisen ut ännu hårdare. Han säger att man inte vill ha halvautomatiska vapen med bättre precision än de som tillåts idag.

SNICKE SNACK!

Ju bättre egenprecision och ju mer lättskjutet ett vapen är destu större chans blir det att jägaren träffar korrekt och undviker onödiga skadeskjutningar. Egentligen borde man ge sig efter de undermåliga bössorna med dåliga kikarsikten snarare än de oftast ganska dyra nya specialutrustade vapnen.

Att folk ser ut som de skall i krig när de jagar? Ja svenska jägare har i alla tider använt militära persedlar vid jakt av den enkla anledningen att militären kräver ändamålsenliga produkter av god kvalitet!

Näe. Jag upplever Nils-Olov Gärdin som totalt stockkonservativ i detta sammanhang.

Här kan du höra inslaget och bilda dig en egen uppfattning:

Min åsikt är att det som underlättar bra jaktskott och ryms inom lagens skrivelse och Naturvårdsverkets tolkning av den bör vara tillåtet. Om folk har jaktbössor som de primärt använder vid skytte så är det egentligen inget problem eftersom vapen på jaktlicens även får användas vid träning och tävling men inte tvärt om. Ju bättre man känner sitt vapen vid jakt destu bättre är det. Med detta följer att jag tycker att en "extrem" bössa som skytten skjuter 2500 skott med per år är ett mer lämpligt jaktvapen än älgstudsaren som på sin höjd kontrollskjuts med två skott inför den årliga älgjakten. Hur de ser ut tycker jag är irrelevant så länge de ligger inom Naturvårdsverkets regler. Därför tycker jag att Gärdin har fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar