Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 5 juni 2015

Knivlagen på väg att provas i HD

I maj 2013 stoppades en berusad kvinna på Götgatan i Stockholm i samband med ett bråk. I sin handväska hade hon en kniv. En handsmidd fransk matkniv värd ca 2.000 kr hävdade hon. Den skulle användas vid matlagning på en fest som hon var på väg till. Åklagaren trodde ej på detta utan drog ärendet till rätten och i tingsrätten friades kvinnan.

Åklagaren nöjde sig inte med detta utan överklagade till Svea Hovrätt som gick på åklagarens linje och dömde kvinnan till 1.200 kr i böter + 500 kr till brottsofferfonden. Hovrätten skriver i dommen:
"Knivar som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa far inte innehas på allmän plats. Förbudet gäller dock inte, om innehavet - med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter - är att anse som befogat."
Vidare:
"Knivförbudet är avsett att träffa sådant innehav av knivar som ökar risken för att våldshandlingar inträffar. Att ha med sig en kniv på platsen i fråga och vid den tidpunkten är omständigheter som gör att risken för att den kommer till användning ökar. X innehav av kniven kan därför inte anses ha varit befogat. Hon ska därför dömas för brott mot knivlagen. Eftersom det inte har förelegat någon särskild risk för att kniven skulle komma till användning ska straffet bestämmas till penningböter och inte till dagsböter."
 Igår fick jag tipset att det hela var på väg uppåt i rättssytemet i och med att kvinnan överklagat till Högsta Domstolen och fått prövningstillstånd. Jag får erkänna att det blir synnerligen intressant att följa detta då det kan få följdverkningar på vad som räknas som "behov och övriga omständigheter".

1 kommentar:

  1. Jag gissar att många följer det här med stort intresse. Det har varit mer än otydligt tidigare.

    SvaraRadera