Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 25 maj 2015

Snömos från (m) angående vapenimport och illegal vapenhandel

Ibland blir det lite knepigt när alliansen griper varje halmstrå att kritisera regeringen. Jag tycker att regeringen bör kritiseras när det är befogat, men ibland blir det bara gnäll och nålstick. I dagens GP dyker det upp en sådan debattartikel signeras Beatrice Ask och Krister Hammarbergh, båda (m). Avstampet är de många skjutningarna i Göteborg. Vi är alla överrens om att dessa är fruktansvärda, men jag tycker alltid att det är lite osmakligt när de används i populistisk politik.

Denna gång används göteborgsskjutningarna för att kritisera regeringens beslut att inte kräva särskild importmärkning av vapen importerade fårn EU-land. Det hela faller tillbaka på FNs vapenprotokoll där den förra regeringen och den nuvarande har olika syn.

Ask och Hammarbergh argumenterar för att märkningen skulle underlätta spårningen av illegala vapen:
Alliansen föreslår i en motion till riksdagen att regeringen ska ta initiativ för att vapen som handlas inom EU ska kunna spåras i syfte att underlätta brottsutredningar. För att motverka förekomsten av illegala vapen måste det finnas en spårbarhet från tillverkare till innehavare. Detta kommer inte längre vara möjligt inom EU när märkningen försvinner.
Problemet är ju att illegala vapen redan från början tar en omväg kring just detta. Ask och Hammarberg skriver själva:
Västra Balkan är fortfarande en betydande källa för illegala skjutvapen som förs till Sverige. Vapenbeslag som gjorts i Österrike, Slovenien, Ungern och Serbien visar att smugglingen från den regionen fortsätter. Tullverket har under det senaste året framför allt gjort vapenbeslag i resandeflödet från östra Europa: Bulgarien, Tjeckien, Slovakien och Baltikum, liksom från Tyskland
Att då kräva att vapen som importeras skall vara märkta spelar ju ingen roll. De smugglas ju in, ofta med all märkning bortslipad. Som argument lyfts även 2013 års vapenamnesit fram:
Vapenbeslag och även skjutvapen som inlämnades under vapenamnestin 2013 visar att de flesta illegala vapnen är fabrikstillverkade. De har med största sannolikhet någon gång varit legala men blivit illegala. Det är bara en liten andel skjutvapen som från början tillverkats helt utom myndighetskontroll, det vill säga olaglig och okontrollerad tillverkning.
Här finns det flera problem.

  1. För det första har vi vapenamnestin. Den kan  inte användas på det vis Ask & Hammarberg gör av den enkla anledningen att vapnen som lämnades in förvisso var både illegala och fabrikstillverkade men de var till den allra största delen äldre vapen inlämnade av laglydiga medborgare. Tänk studsaren eller hagelbössan från 1920 eller 30 talet som blivit kvar efter att någon ägare gått bort, i vissa fall för kanske 50 år sedan. 
  2. För det andra så förloras myndighetskontrollen i samband med konflikter. Den omfattande smuggling som sker från västra balkna har fortfarande sitt ursprung i inbördeskrigen på 1990-talet då extremt stora mängde vapen föll ur myndighetskontrollen. Lägg till årtionden av krig i mellanöstern och sedan något år kriget i Ukraina så kan vi konstatera att det finns extremt mycket vapen tillgängligt för insmuggling framöver. Lägg till att svenskar åker till båda krigsområdena för att slåss så kan man konstatera att kontakterna etableras. 
Jag upplever därför Ask och Hammarberghs förslag som helt meningslöst. Mer av ett populistiskt utspel i syfte att underminera sittande regering och få alliansen (i synerhet moderaterna) att framstå som handlingskraftiga medan regeringen är slö och accepterar skjutningarna i vårt samhälle. Jag anser snarare att delar av förslagen som läggs snarare skulle försvåra för legalt vapenägande än förhindra att illegala vapen kommer till landet samt underlätta spårningen av de samma. 

För att sammanfatta det hela: Illegal vapenhandel har sina egna vägar och följer inte uppsatta regler. Hur ytterligare importmärkningskrav skulle kunna påverka detta förstår jag inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar