Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 2 maj 2015

Naturmorgon om nya rödlistan

Idag tog Naturmorgon upp artdatabankens rödlista:


Det är framför allt förändringar i hur marker brukas som påverkar listan. Särskilt lyfts minskad beteshävd som orsak till att många arter lagts in på listan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar