Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 4 april 2015

Morfars far om naturskydd och skogsvård

Ur en artikel publicerad 7/1 1932, Lantmannahem no:1

Det hela handlar om skogsbrukets effekter. Jag tycker att synen är tämligen modern. Men lite andra ord hade det kunnat varit skrivet idag.

Naturskydd och skogsvård
"....Floran blir i stort sett alldeles oberörd. Annorlunda blir förhållandet med djurvärlden. Här kan skogsmannen göra ofantligt mycket till eller från. Obetydliga och för skogsskötselns ekonomi fullständigt betydelselösa åtgärder kunna vara av en avgörande vikt för en djurarts väl eller ve. Härvid må nämnas ett hänsynslöst bortröjande av enbuskar och snår. Dessa tjäna nämligen vildnaden till föda och erbjuda ett utmärkt skydd. Vidare kan framhållas nedhuggandet av gamla murkna och ihåliga träd. Dessa duga inte ens till ved och ha sedan länge spelat ut sin roll såsom härdar för nmnvärt skadliga skogsinsekter. Här hålla småfåglar, hackspettar och ugglor till. Här söka de skydd, här ha de sina bon och finnes gott om stora och feta larver. Ekorren ta mången gång sitt bo i sådana träd, och är trevnaden och lyckan god även mården. Vi vilja till alla skogsägare rikta den allvarliga maningen att skona gamla ihåliga träd här och var i skogar och hagar.

De mera jaktbetonade synpunkterna vid skyddet av vissa djurarter ha även sin stora betydelse. Så vitt vi kunna finna, har dock naturskyddsmannen ärvidlag att även kämpa mot så svåra motståndare som den mänskliga snikenheten och råheten, mången gång under skyddande förklädnad av jaktvård, varför utsikterna att vinna några större framgångar synes små."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar