Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 27 januari 2015

Recension: Lodjuret

Lodjuret är en nyutkommen antologi utgiven på Atlantis förlag i vilken 12 forskare tillsammans tecknar en intressant bild av lodjuret förr och nu. Boken är på ca 185 textsidor vartill kommer författarpresentation, referenser och ett fylligt index.

Bokens författare är en intressant blandning. Där finns framför allt forskare inom såväl naturvetenskap som humaniora men där finns ochså en djurparkschef representerad. Totalt finns det åtta artiklar i boken, dessa är delvis överlappande.

Artiklarna handlar om allt ifrån lodjurets historia till hur förvaltningen går till idag men där finns även en text om lodjur i fångenskap. Att det är så många författare som går in och skriver om samma ämne innebär att där blir en det upprepningar, samma föreställning, fakta eller föeteelse tas upp upprepade gånger om än ur lite olika vinkel. Förvisso intressanta företeelser, som den att man länge -ansåg att de fanns tre lodjursarter i sverige: Katt-lo; Räv-lo; Varg-lo. Linne skrev till exempel efter sin vistelse i Floda, Dalarna: Loar har man här i socknen 3 slag, af hwilka an alltid går på jorden och har sämre skinn. Twå slag springa i träden, af hwilka en är stor, en mindre.

Flera kapitel tar upp förändringar i lodjurspopulationen, hur den stiger och sjunker likt en sinuskurva lätt förskjuten i förhållande till tillgången på bytesdjur. Något helt naturligt och något som vägs in i modern adaptiv förvaltning men som inte nämns eller reflekteras över i media där vi i förra veckan möttes av svarta rubriker som basunerade ut att rovdjuren minskar. Notera att ökning av mängden rovdjur beskrivs som en positiv trend i media, detta när variation över tid är det naturliga. Sedan tillkommer frågan om hur lämplig inventeringsmetoden är för att fastställa mängden djur... Ibland upplever jag kraven som väl strikta därtill visar vargjakten att schablonberäkningen av mängden vargar i reviren är tilltagen i underkant.

Åter till boken  Lodjuret. Det är en bok som även tar död på myter kring rovdjur. Lodjuren i sverige är specialiserade på ren och rådjur. Nu tror nog många att det framför allt är sjuka djur och ungdjur som tas, men så är det inte. Lodjuret är en så effektiv rådjursspecialist att den tar vilket rådjur som helst och fördelningen är helt jämn mellan honor, hanar och ungdjur. Detta skiljer ut den från tex varg och björn som primärt tar ungdjur.

Boken är mycket intressant och läsvärd, därtill välskriven. Jag rekommenderar den varmt.

Den kan tex köpas på: AdLibris för 219 kr, Bokus för 229 kr, Ginza för 249 kr.

Vill du provläsa lite i boken så kan du göra det HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar