Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 16 december 2014

SCA, privatjet och överklassens jaktvanor

Jaktjournalen rapporterar, med hänvisning till SvD och DI, om ägarstorm mot SCAs jaktslott, chefers jetplansresor och vidlyftiga representation. Det hela handlar (ytligt sett) om en dyr jaktanläggning i Henvålen i Härjedalen samt att toppcheferna hanterar SCAs resurser som om de vore deras egna. På ett djupare plan handlar det om etik och hur man hanterar att man är satt att förvalta andras egendom och resurser.

Men egentligen är det inte nya uppgifter. Redan 2011 var investeringarna i upprustningen av jaktanläggningen i Henvålen i Härjedalen uppe till offentlig diskussion i media. Uppenbarligen därför att det fanns ett missnöje. VDn Jan Johansson sa då:
– Vi har hittills investerat drygt 50 miljoner kronor i projektet genom att köpa in oss i bolaget som äger fastigheten. Det mesta är gjort, bland annat är el framdragen. Men det finns jobb kvar att göra innan det är färdigställt. Bland annat är det några ytterligare kringbyggnader som ska uppföras, säger Jan Johansson.
Så det kommer att bli ett antal miljoner till?
– Ja, det blir det. Men jag kan inte säga en exakt summa, säger han.
Det som man talar tyst om är att hela anäggningen, där SCA vid det här laget investerat över 100 miljoer, står på ofri grund. Dvs SCA äger inte marken. Vill man knyta ihop säcken, dvs koppla ihop jakten med jetflygen som nämndes i inledningen så kan man välja att läsa gårdagens Affärsvärlden:
flitigt förekommande jakter med helikoptrar, influgna kändiskockar och andra extravaganser. De jetplan som SCA, Sandvik och Industrivärden äger gemensamt ska också ha använts för att transportera SCA:s vd Jan Johansson och andra deltagare till jakterna.
VDn Jan Johansson har även låtit sin hustru använda SCAs jetplan. Jag vet inte om han blivit fartblind och kommit att blanda ihop vad som är sitt och vad som är företagets egendom. Eller om han och andra toppchefer i koncernen  bara tar chansen och utnyttjar den.

Det är väl inte så konstigt att ägare reagerar. Här Oscar Abrahamsson, vd för AMF fonder:
– Vi tror att det är viktigt för bolaget att vara tydliga och transparenta med att ge sina bild kring de frågor som står obesvarade. Som ägare är vi förstås alltid angelägna om att bolagets agerande är både ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. Det är en fråga om hållbarhet, där SCA byggt upp ett förtroende som nu riskeras
Ossian Ekdal, chef första AP fonden:
– Det är olyckligt att bolagens varumärken skadas på det sätt som nu har skett. Vi för nu en dialog med SCA i dessa frågor. Vi förväntar oss att styrelserna agerar på ett sådant sätt och att vi får en ordentlig rapportering,
Förutom ett lyxigt jaktslott kan nämnas:
SCA har även givit Sverker Martin-Löf personligen livstids förfoganderätt över en annan jaktstuga, Källberget. Han fick rätten i present 2003 när han fyllde 60 år. Även den ska ha utrustats med alla bekvämligheter såsom helikopterlandningsplats, skotergarage och slakteri.
Uppenbarligen arbetar jag i fel bransch. Man skulle varit en högre chef på SCA så hade det ordnat sig med jakt utan att man behövde lyfta ett finger. Nåja, allt är ett högst påtagligt bevis för att Sverige är ytterst ojämlikt och att det fortfarande finns stora klasskillnader där de högre klasserna lever efter andra etiska regler än övriga samhället.
________________________
Några citat från SCAs miljömålsarbete:
Omtanke och respekt för människor och miljö är centralt i SCAs sätt att arbeta.
Det är den lins vi använder för att se på världen – från helhetsperspektivet ner till enskilda aktiviteter som skogsavverkning, att utvärdera en ny innovation eller ta fram en ny blöja.
Det innebär att vi ständigt utmanar oss själva för att leverera lösningar som gör skillnad i vardagslivet. Och det går att åstadkomma otroligt mycket genom att leva efter våra kärnvärden respekt, högklassighet och ansvar.
Det verkar väl som att vdn Jan Johansson samt övriga chefer behöver läsa på policyn inför nästa jaktsäsong och nästa affärsresa. Och det där med CO2:
Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår
Helikopter och jetplan för att hinna jaga? Mja... Rimmar inte helt med målsättningen att minska koldioxidutsläppen. Ingår det i uppförandekoden att använda SCAs egendom som om den vore privat?
ordförande Sverker Martin-Löf, hans familj och vänner använder anläggningen som om den vore privat egendom.

2 kommentarer:

 1. Ordna minst 800m landningsbana på marken så kommer vi och jagar, kocken följer med oss i planet likaså spriten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har en nyplöjd leråker. Duger det?

   Annars är argentinas expresident Carlos Menem ett gott föredömme på området, nästan så att man tror att SCAcheferna gått i hans skola. Han lät bygga en ny internationell flygplats invid sitt fritidsboende i samband med ett statsbesök från USA....

   Radera