Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 4 december 2014

Öppet jägarbrev till V och MP inför nyvalet

Kära V och MP, vi står inför ett nyval. 

Jag vet inte om ni tycker att ni gick som segrare ur det förra valet eller inte, som jag ser det är SD den enda segraren, alla övriga är förlorare. Detta har många orsaker, inte minst så får man konstatera att SD är duktiga på att identifiera missnöje och spela på det. Kanske borde ni försöka känna av var det finns missnöje som går att påverka.

Om ni analyserar valresultatet så inser ni sannolikt omgående att ingen av er har något starkt stöd i jägarkåren, snarare tvärt om. Det är egentligen märkligt. Ni är båda partier som värnar om miljö och att djuren far väl. Värderingar som de allra flesta jägare delar. Skillnaden ligger i att jägarna ser sig som en del av naturen, en aktiv del som är med och skördar av det överskott naturen erbjuder om den sköts på ett sätt som gynnar överskott. Så ser ingen av er på det hela. För ni verkar båda vilja betrakta naturen från lägenhetsfönstret, men rätta mig gärna om jag har fel.

När Ni, kära V och MP, väljer att bortse från de forskare som menar att den svensk-norska vargstammen har kontakt med den finskryska och därmed är livskraftig med råge redan nu skapar ni missnöje.

När ni börjar prata om att begränsa möjligheterna att jaga med hund, oavsett om det rör sig om drivande hund eller grythund, skapar ni missnöje.

När ni börjar prata om att begränsa möjligheterna att jaga fågel med hagel skapar ni missnöje.

När ni säger att vilt är klimatsmart mat men er aktiva politik bidrar till att minska möjligheterna att göra ett reellt uttag av vilt så skapar ni missnöje.

Det ni i praktiken gör är att piska upp missnöje i en, förvisso inte speciellt stor del av befolkningen, men ändå tämligen många. MP fick i riksdagsvalet 2014 ungefär 430.000 röster, V fick ungefär 356.000 röster. För att förstå jägarkårens betydelse så kan det vara bra att ha i bakhuvudet att 563.000 personer enligt SIFO var ute och jagade härom året. Att endast ungefär hälften av dem löste jaktkort är intressant men föga relevant för det finns många som följer med på jakt, och därmed så att säga jagar, utan att bära bössa.

Kära V och MP, jag tror dessvärre att Gunnar Glöersen har rätt i sin reflektion när han visar att åtminstone MP (men antagligen även V) i fråga om miljö och inställning till djur har shanghaiats av djurrättsintressen:

Med risk för att ni redan tröttnat, det blev långt, måste jag dessutom nämna att jag såg ett program på SVT, Vetenskapens värld, om hur köttproduktion påverkar klimatet. Det intressanta var att högintensiv produktion på små ytor var det mest klimatsmarta. Kycklingar som går inomhus är bättre för miljön än ekologiska frigående. Här uppstår den svåra nöten för miljörörelsen. De klara inte att frikoppla djurens välfärd från miljöargumenten. Nu menar jag givetvis inte att djurskydd är ovidkommande, tvärt om. Men djurskydd är inte detsamma som djurrätt. Men när man låter ideal som bygger på att de är fel att döda djur vara överordnat miljömålen kommer man inte att lyckas. Djurrättsrörelsen blir nämligen aldrig nöjd förrän vi helt upphört med att föda upp eller jaga djur för att äta dem. Klimatdebatten är för dem inte målet, det är medlet för att nå sina mål. En värld där människor inte dödar djur för att äta dem. Inte ens bin får vi hålla eftersom de är förslavade!
Sammanblandningen mellan djurrätt och miljömål gör att MP (och V) inte minst på landsbygden där jakten (och lantbruken) är en oerhört viktig del av livskvaliteten, har vallat mängder av jägare rakt in i SDs famn som nu omfattar röster från lite drygt 800.000 röstberättigade medborgare (alltså fler än ni båda fick tillsammans). Missnöjet ger helt enkelt inga alternativ för många, inte minst på landsbygden. Åtminstone är det så det upplevs, och känslan är antagligen starkare nu när S och MP går till val gemensamt. Det kommer även att driva landsbygdens S sympatisörer i SDs famn.

Jag tror att det är viktigt, kära V och MP, att ni funderar igenom sådant här och inte bara säger "vi tar debatten". För det handlar om så mycket mer än invandring. För många handlar det mer om stad och landsbygd, och där har SD tveklöst varit bättre än er på att känna av landsbygdens missnöje (oavsett om SD har en reell politik på området eller ej så har SD fått folk att tro det).

Det, kära MP och V, är en hård men nödvändig nöt för er att knäcka. Och jag tror att det finns betydligt viktigare problem för er att lösa än att göra er till långsiktiga ickealternativ för oss miljö- och djurintresserade jägare och landsbygdsbor.

1 kommentar: