Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 26 november 2014

Frikända! Mora tingsrätt ogillar åtalet i Lillhärdalfallet

Idag kl 14.00 kom domen i Lillhärdalfallet där fem män stod åtalade för förberedelse till illegal vargjakt. Åklagaren säger att hon skall överklaga. Det intressanta är dock formuleringen i domen, en formulering som jag citerar från Jaktjournalen:
Frågan är om det kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade i enlighet med gärningspåståendet sökt efter, spårat och förföljt varg i syfte att döda eller skada varg. För att det ska kunna anses vara ställt utom rimligt tvivel krävs att det finns stödbevisning som knyter de tilltalade till den åtalade gärningen.

Åklagarens beskrivna händelseförlopp framstår som sammanhängande och logiskt och innehåller flera omständigheter som talar för att det varit fråga om illegal jakt i området. Frågan är om dessa omständigheter i tillräcklig grad kan knytas till de tilltalade eller någon av dem.


Det åtalade brottet har ett högt straffvärde och därmed måste även höga krav ställas på bevisningen. Åtalet bygger i allt väsentlig på indicier. Det finns dock flera omständigheter i utredningen som inte kunnat knytas till de tilltalade eller någon av dem. Det kan heller inte anses styrkt i målet att de tilltalade haft till syfte att döda eller skada varg. Sammantaget gör tingsrätten därför den bedömningen att det inte kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att [de åtalade] tillsammans och i samförstånd gjort sig skyldiga till grovt jaktbrott. Åtalet ska därför ogillas.
Det finns konstigheter. Som jägare förstår jag inte hur bäverinventeringen gick till. Jag trodde i min stilla enfald att man främst höll sig kring vattendragen när man inventerade bäver. Det är i alla fall så jag spanat bäver privat. Jag blir inte riktigt klok på varför man kör på en massa grus med snöskotern. Å andra sidan förstår jag inte när folk kör med skoter på öppna vattendrag sommartid heller. Men jag vet så lite om skotrar så det är kanske bara att strunta i. Jag blir inte klok på varför det låg frolic  hundmat utspritt, eller var pistolmagasinen kommer ifrån. Nu är detta bara konstiga saker, inga olagligheter. Men åklagaren försökte väva ihop dem med många andra indicier för att få en fällande dom. Domstolen tyckte inte det. Åklagaren tycker det och säger sig därför ha planer på att överklaga. Hon har antagligen redan nu börjat formulera en överklagan men har tre veckor på sig att lämna in den.

Som väntat blev domslutet upphov till irritation och skepsis på Svenska Rovdjursföreningens fb-sida

Det där att allt skall vara ställt utom rimligt tvivel verkar inte riktigt delas av Rovdjursföreningens anhängare.
_____________
Läs mer på SVT, Svensk Jakt, Svensk Jakt, Jakt&Jägare

1 kommentar:

  1. Jag hörde intervjun med den yngre mannen, han som jobbar som yrkesjägare, men han kunde inte jobba med det eftersom han blev av med vapnen.
    Helt övertygad om att en sådan person med den kompetensen och lokalkännedomen, skulle tjuvjaga så hade vare sig polis eller naturbevakare sett ett enda spår. Helt klart att de är oskyldiga, varför skulle en person som har ett bra jobb riskera allt för att jaga olagligt.

    SvaraRadera