Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 1 juli 2014

Artrik äng, biologisk mångfald och stora risker

När vi flyttade in på gården för 10 år sedan hade ängen precis plöjts upp och ny vall anlagts. Det gav stora fina höskördar i början. Men var artfattigt. Nu har höprofuktionen halverats men den biologiska mångfalden är stor. Räknade in inte mindre än 13 blommande blommor varav en är orkiden på bilden. 

Denna lilla berättelse demonstrerar tydligt ett matproduktionsproblem vi står inför. Fokuserar man sin verksamhet på biologisk mångfald minskar produktionen. Det krävs att större ytor slås maskinellt vilket ökar CO2 utsläppen samt kräver mer fossila drivmedel äv vad som går åt vid motsvarande produktion vid konventionell odling. Den direkta frågan blir vad som är mest miljövänligt i så fall. 

Jag vet vad jag uppskattar mest, men jag är osäker på om det är bäst i ett större perspektiv. Inte minst som sveriges självförsörjningsgrad måste öka. Den är farligt låg i dagsläget. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar