Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 26 juni 2014

Nya vapenlagen klubbades igår

Igår klubbades den nya vapenlagen efter att utredarens förslag reviderats på de allra flesta punkter. Kvar av alla märkliga och i nästan alla fall helt tokiga förslag finns att polisen auktoriserar skytteföreningar. Detta innebär att polisen om de vill ha bort någon form av vapen helt enkelt kan neka vissa föreningar auktorisation....

Straffskalan för vapenbrott skärps rejält (maxstraffet blir 6 år), vilket antagligen kommer innebära att buset i mindre utsträckning kommer att vilja bli ertappade med vapen. Åtminstone är det förhoppningen och syftet med skärpningen. Hur domstolarna kommer att döma är en helt annan sak. I dagsläget är praxis att blunda för vapnen och snarare döma för mildare brott....

Sammantaget så kan man konstatera att vi (jag och alla andra som drivit frågan) efter mycket arbete fick vapenlagen att landa på en nivå som är betydligt bättre än det ursprungliga förslaget men inte fullt acceptabelt.

2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Om inte annat så visar det att man genom saklig återkommande argumentation gentemot våra politiker samt välunderbyggda remisser kan förändra åtminstone något litet.

      Radera