Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 5 juni 2014

Björnstammen minskar

Enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket minskar den svenska björnstammen. Inget alarmerande då det finns god höjd i förhållande till förvaltningsmålen men värt att notera:
Efter några år av stark utveckling för den svenska björnstammen visar den senaste populationsberäkningen från våren 2014 att tillväxten är negativ, vilket tyder på att björnstammen minskar. Populationsberäkningarna visar att det finns runt 2 800 björnar i Sverige mot tidigare 3 300.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar