Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 15 maj 2014

Vapenlampor, juridik och FB-etik

I en mängd bilder på flödet i olika facebookgrupper som jag är med i ser man bilder på vapenlampor. Det som gör mig lite beklämd är att man så obehindrat visar bilder på något som kan vara förberedelse till jaktbrott och i värsta fall faktiskt genomförda jaktbrott. I princip alla jaktaffärer säljer med glädje vapenlampor, de kallas såklart eftersökslampor med man kan fråga sig om mängden sålda vapenlampor ligger i linje med mängden jägare som genomför eftersök...

Lagen (jaktförordningen) säger följande om belysning vid jakt:
14 § Fast belysning vid väg eller byggnad som satts upp i annat syfte än att underlätta jakten får användas vid jakt efter vildkanin, rödräv, mårdhund, grävling, mink, mård, tvättbjörn eller vildsvin. Vid jakt efter dessa djur får vidare ficklampa eller annan liknande lampa användas
1. när djuret ska avlivas i samband med jakt med ställande hund,
2. för jakt vid gryt eller lya, eller
3. när ett fångstredskap vittjas.

   Fast belysning som har satts upp i syfte att underlätta jakten får användas vid jakt efter vildsvin vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin (åteljakt). Förordning (2008:1412).
Det är med andra ord väldigt tydligt att man inte får använda vapenlampa vid jakt annat än när man använder ställande hund, jagar vid gryt samt vittjar fällor.

Men ingen regel utan undantag. Länsstyrelsen får meddela tillstånd att använda vapenlampa eller annan rörlig belysning. Hur en blankett för att söka tillstånd ser ut kan ni se här. Tillståndet utfördas då i enighet med jaktförordningen §15a:
15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om användning av andra jaktmedel än vad som följer av denna förordning.
   Naturvårdsverket får i föreskrifter eller i beslut i det enskilda fallet medge undantag från kravet i 12 a § att fångat vilt omedelbart ska avlivas eller återges friheten.
   Naturvårdsverket får i det enskilda fallet medge undantag från
1. förbudet i 10 § andra stycket att använda vissa jaktmedel och metoder, och
2. kravet i 11 § att fångstredskap ska vara av godkänd typ.

   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om de fall då undantag enligt tredje stycket 2 får beviljas.
   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om åtling för jakt efter vildsvin vid för ändamålet anordnade åtelplatser för vildsvin (åteljakt).
   Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas av länsstyrelsen, länsstyrelsen får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet enligt 14 §, om det är fråga om skyddsjakt, licensjakt eller jakt som avses i 31 § första stycket. Förordning (2013:886).
Länsstyrelsen i Kalmar län har tänjt på denna bestämmelse. Man ansåg att skadorna från vildsvin var så stora att man fattade ett principiellt beslut att tillåta rörlig belysning (och bildförstärkare) vid jakt/skyddsjakt efter vildsvin i Kalmar län. Det intressanta med detta principiella beslut är att man går ut generellt och inte i det enskilda fallet medger undantag.
Beslutet gäller till den 31/12 2014. Men, för att inte bryta mot just det där med enskilda fall så måste man om man avser att utnyttja denna möjlighet registrera sig hos länsstyrelsen samt rapportera eventuell avskjutning i utvärderingssyfte.

I Kalmar län kan man alltså tämligen oproblematiskt använda sig av rörlig belysning. Men så är det inte i resten av landet trots att man kan få det intrycket när man kikar på lite olika FB grupper.

Nedan ser ni lite screenshots av bilder där vapenlampor och lasrar finns med. I något fall kan det röra sig om kameror. Några av bilderna kan tänkas vara från eftersök, i andra fall finns det en teoretisk möjlighet att fotografen har länsstyrelsens tillstånd... Jag kan dock tänka mig att det i några av fallen saknas tillstånd. Å andra sidan kan det röra sig om att man monterat på en vapenlampa när grisen skjutits och man går för att leta rätt på den vilket då kanske kvalar in som eftersök. Å andra sidan kan man inte låta lampan sitta på bössan under jakten utan att ligga fasligt nära vad som är otillåtet. Om en åklagare med miljöåklagare Åse Schultzes inriktning skulle se liknande bilder är frågan om det inte skulle inledas utredning för jaktbrott eller förberedelse till jaktbrott. Åtminstone är det mitt intryck när jag läser om flertalet jaktbrottsutredningar kopplade till åtelkameror samt det pågående Lillhärdalsfallet.

Mitt tips är med andra ord: ta det försiktigt med vapenlampan och kolla upp reglerna innan du skruvar dit den!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar