Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 16 april 2014

RPS allmänna råd är ingen bindande bestämmelse

Kammarrätten slår fast att polisens avslag för en sportskytts ansökan om halvautomatiskt gevär enbart baseras på RPS allmänna råd men saknar lagstöd. RPS har i sina allmänna råd gjort en tolkning och den är inte korrekt.

Det är exakt så som lagstiftningen skall fungera, man skall kunna pröva myndigheters tolkning av lagen och om tolkningen inte håller skall myndigheten som fattar beslut få ändra sig, saxat ur Dagens Juridik:
Den 37-årige mannen vände sig till Polismyndigheten i Östergötland och ansökte om vapentillstånd för ett halvautomatiskt gevär av modellen Colt AR- 15 - ett vapen som kan beskrivas som den civila versionen av den militära automatkarbinen M16.
Mannen är aktiv i ett skyttesällskap på det sätt som förutsätts enligt vapenförordningen. Polisen konstaterade dock att Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd anger ytterligare krav för vapentillstånd.
Skytteföreningen skulle enligt polisen vara ansluten till ett skytteförbund och i sin verksamhet följa förbundets reglemente. Det skulle även krävas att förbundet bedriver skytte med just den vapentypen som ansökan avser.
Polisen hänvisade även till ett tidigare vapenmål och skrev att RPS föreskrifter och allmänna råd får anses som ”nödvändig vägledning för att kunna fatta beslut i vapenärenden”.
Polisen nekade alltså licens, detta överklagades till förvaltningsrätten:
 Mannen överklagade polisens beslut till Förvaltningsrätten i Linköping varvid polisen i ett särskilt yttrande betonade att AR-15 är ”ett mycket farligt vapen” som används av militär och polis världen över och som kan modifieras till ett helautomatiskt gevär.
Förvaltningsrätten upphävde dock polisen beslut i tillståndsfrågan och återförvisade ärendet till polisen. Domstolen underströk att det inte finns några absoluta krav i linje med RPS rekommendationer och underkände därför polisens avslagsgrund.
Mannen får rätt gentemot polisen, vilket polisen överklagar. Denna gång med hänvisning till  fjolårets vapenutredning (!!!!):
Polisen överklagade till Kammarrätten i Jönköping och hänvisade bland annat till ett nytt betänkande där AR-15 och liknande gevär beskrivs som ”mycket farliga och attraktiva i kriminella sammanhang” och där det föreslås att tillstånd för dem inte ska beviljas alls.
Kammarrätten konstaterar dock, precis som förvaltningsrätten, att RPS allmänna råd inte är några föreskrifter utan endast rekommendationer om hur en föreskrift ska tillämpas. Det saknas därför författningsstöd för att tillämpa kraven vid tillståndsprövningen.
Det utredningsbetänkande som polisen hänvisar till har ännu inte lett till någon lagstiftningsändring och kan därför inte heller den få genomslag i målet.
Kammarrätten avslår därför polisens överklagande och återförvisar nu ärendet för fullständig behovsprövning - cirka två år efter mannens ursprungliga ansökan.
Jag bara funderar över varför man från polisens sida inte kunde fatta rätt beslut från första början...

1 kommentar:

  1. Upplever klart och tydligt att Polisen inte ser sin uppgift som att bevilja tillstånd, utan i möjligaste mån försöka förhindra att tillstånd ges. Och i den strävan verkar det fritt att tolka lag precis som man vill, utan konsekvenser för de som tolkar den fel. Den möjligheten verkar bara vara Polisen förunnad ...

    SvaraRadera