Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 24 april 2014

Myskoxar skyddsjagas i Norge


I går, onsdag, fälldes en försvarlig andel av de norska myskoxarna. Exakt hur många myskoxar det finns i Norge har jag inte lyckats få fram, men klart är att inte mindre än 10 sköts härom dagen. Att de sköts ligger i linje med förvaltningsplanen för myskoxar, de hade lämnat kärnområdet Dovrefjell och etablerat sig i Dalsida i Lesja vilket inte var önskvärt. Försök att fösa tillbaka dem har misslyckats och efter två år har man konstaterat att gruppen inte låter sig flyttas. Avskjutning var då lösningen. Myskoxe är för övrigt ett vilt som kräver klass 1 vapen vid jakt i Sverige.

Det är inte många år sedan myskoxarna i Dovrefjell drabbades av ett stort avbräck. 2012 hittades ett 20-tal självdöda djur inom en mycket kort tidsperiod. 2006 dog 60-70 djur i en epidemi.

I Sverige finns det en liten population myskoxar sedan 1971. Då vandrade 5 stycken över från just Dovrefjäll till Härjedalen. Hela den skandinaviska populationen härstammar från en utsättning som tyskarna gjorde under ockupationsåren. Ursprungligen sattes 11 djur ut.

I världen finns det uppskattningsvis 80-120.000 myskoxar men en majoritet på Banks Island. Så även om de är ovanliga och fåtaliga i Skandinavien är deras status "least concern" internationellt sett... Man kan med utifrån detta dra intressanta paralleller till vargförvaltning där en betydligt större skandinavisk vargstam än myskoxmängd utifrån vissa synvinklar skall skyddas till varje pris. Det finns också en avsevärt mycket större numerär vargar internationellt än myskoxar.

1 kommentar: