Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 28 april 2014

Lite vapenpolitiska nyheter

Under helgen har vi kunnat se ett par intressanta vapenpolitiskt relevanta nyheter.

Vimmerby tidning rapporterar att polisen hittat ett vapenskåp som stulits tidigare. Att tjuvarna inte lyckats bryta upp skåpet visar att dagens regelverk kring förvaring har sina poänger. Ett hål hade tjuvarna dock fått upp, men inte stort nog att få ut några vapen. Kanske har man fått ut eventuella smycken och värdesaker, för om jag förstått det hela rätt så är tjuvar oftare intresserade av just värdesaker som förvaras i vapenskåp än själva vapnen.

Liberala ungdomsförbundet gick i helgen ut hårt med uppmaningen att ytterligare se över vapenlagsförslaget innan det läggs som proposition. Det man skjuter in sig på är det rättsosäkra  problem som fortfarande finns kvar efter att den ursprungliga vapenutredningens förslag sanerats:
I dag är skyttesporternas vara eller icke vara reglerade i lag, och därför har alla seriösa skyttesportförbund möjlighet att bedriva sin verksamhet, så länge man följer rigorösa säkerhetskrav och kan visa att man är seriös i utövandet av sin sport.
Men i den text, som kan bli Sveriges nya vapenlag, får Rikspolisstyrelsen makten att efter eget tycke förbjuda skyttesporter, utan att de berörda kan försvara sig med en demokratisk process. Eftersom Rikspolisstyrelsen ursprungligen ville förbjuda flera skyttesporter så fruktar vi att den kommer att göra just det, om den här lagen går igenom.
Nu när vapenlagen förändras kommer straffen för grovt vapenbrott att höjas. Det är bra. Det finns dock inget som helst fog för att ge sig på tusentals laglydiga sportskyttar genom att förbjuda deras fritidsintressen och beslagta deras tävlingsvapen. Därför uppmanar Liberala ungdomsförbundet justitieminister Beatrice Ask att inte inkludera förslaget om auktorisationsmakt i propositionen.
Jag är inte skytt men jag ser trots detta problemet och uppmanar Ask att ta åt sig av LUFs konstruktiva kritik. Än finns det tid att göra rätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar