Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 9 april 2014

Kritik mot RPS och lite om förslaget till ny vapenlag

Jag har tidigare skrivit lite om förslaget till ny vapenlag. Jag har även påpekat att RPS vapenexpert Peter Thorsell har vissa intressanta argument som inte är med sanningen överrensstämmande samt att han verkar ha som mål att minska det legala vapenägandet i sverige. I DN igår publicerade Dennis Andersson ett intressant debattinlägg vars viktigaste delar citeras och kommenteras nedan:
Har polisen inte någon ambition att förhindra eller försvåra för jägare eller andra vapeninnehavare? Ja, inte om man skall tro vad Peter Thorsell på Rikspolisstyrelsen skrev i sitt inlägg på DN Debatt daterat 3 april 2014. Få jägare och sportskyttar delar dock Thorsells syn på denna sak. Snarare skall man nog se Thorsells debattinlägg som ett förvar i elfte timmen för Doris Högne Rydheims nu till stora delar kasserade utredning.
Det var ungefär min tanke också. Thorsells artikel var makalöst dåligt timead om han ville påverka. Å andra sidan fick han igång en och annan ledarskribent som plockade upp hans stafettpinne mot legala vapen och bar den vidare. Andersson skriver lite längre senare:
I ett inslag på P4 Norrbotten i början av mars påpekade samme Thorsell att kritikerna till Rydheims utredning inte var införstådda med dess syfte och han lät påskina att det skulle bli lättare för jägare och sportskyttar att få licens om RPS gavs större makt än i dag. Till detta skall då poängteras att Norrbotten och Västra Götaland i dag har extrema handläggningstider efter att RPS föreskrifter i högst stringent riktning omtolkats av först chefsjurist Barbro Jönsson i Göteborg och sedermera spridits till Norrbotten. Jönsson hävdar att hon har det offentliga uppdraget att minska antalet civila vapen i samhället, oavsett om det handlar om legala som illegala dito. Samma argument framför även Thorsell. Något sådant uppdrag föreligger emellertid inte, något som Rikspolischefen själv påpekade senast på Folk och försvars årliga konferens i Sälen tidigare i år.
I Norrbotten och Västra Götaland har Polismyndigheten bland annat börjat tillämpa cirkelargument för att vägra licens genom att kräva tävlingsresultat vilket är svårt att uppnå utan ett eget vapen, något man även saknar lagstöd för. Man behöver inte vara speciellt konspiratoriskt sinnad för att inse att detta förfarande har tillskyndare inom RPS. Detta förfarande innebär att Polismyndigheten inte heller lever upp till det offentliga uppdrag man ålades 1973 då man tog över licenshanteringen från länsstyrelserna, att tillse att det skulle råda likhet inför lagen med en unison tillämpning av lagen över hela landet. Riksdagens JO har i skrivande stund ett stort antal anmälningar liggande på sitt bord på grund av de stora bristerna i Polismyndighetens hantering av sitt uppdrag.
Detta är extremt intressant för det är inget som nämns i polisens svar till JO vad gäller de långa handläggningstiderna...

Relaterat:
Ett långt inlägg om förslaget till ny vapenlag samt mina kommentarer till Thorsells utspel.
I princip inga remissinstanser var för att polisen skall få auktorisera skytteföreningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar