Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 17 mars 2014

WWF kritiseras för rödlistning av flodkräfta - har "inte tänkt klart"

Ja har tidigare skrivit om varför jag tycker att WWFs rödlistning av gädda och räkor är omotiverat trams. Jag avslutade den blogposten med orden:
I sin iver att vara proaktiva tappar WWF helt enkelt allt förnuft. Jag hoppas att de återgår till den vidsynthet de tidigare var kända för. Annars kommer de att bli lika hopplöst förlorade för människor som lever i naturen som SNF blivit under Mikael Karlssons regim.
Fiskevattenägara Dalarna-Gävleborg reagerade på att flodkräftan rödlistats och har intervjuat ett antal personer/experter. Bakgrunden är en debatt i SvD mellan Fiskevattenägarna och WWF.Det som blir uppenbart i debatten är att WWF inte gjort någon konsekvensanalys av vad som sker med flodkräftan vid en rödlistning. Om vi går till experternas kommentarer så kan vi börja med Lennart Edsman vid SLU, forskar på flodkräftan:
- WWF har gjort det mycket lätt för sig genom att slentrianmässigt bara kopiera Artdatbankens rödlista och inte titta på vad som är det reella hotet  i det enskilda fallet., säger han och menar att det är en icke-fråga då det inte finns något kommersiellt flodkräftfiske i landet. Det fiske som sker har framför allt ett socialt och kulturellt värde.
I WWFs konsumentguide listas flodkräftan med rött ljus och rubriken LÅT BLI med motiveringen ” Undvik dessa fiskar från ohållbara bestånd och/eller odlingar som skadar miljön och de arter som lever där. Inget kunde vara mer fel.
- Det säljs ytterst  lite flodkräftor i handeln och det som säljs kommer från odlingar. Dessa odlingar är samma odlingar som säljer för utsättningar och genom att varna för köp av dessa kräftor så slår det hårt mot de som aktivt arbetar för att rädda flodkräftan! Dessutom är dessa odlingar småskaliga och ger inga som helst miljöproblem.
Lennart Edsman har halvt på skämt och halvt på allvar bett WWF att istället för flodkräftan sätta rött ljus på signalkräftan.
- Det är ju inte fisket på flodkräfta som är problemet, utan det är ju spridningen av signalkräftor med kräftpest som gör att flodkräftorna” riskerar utrotning och då vore det bra att minska efterfrågan efter signalkräfta!
Han menar att det är bedrövligt att WWF sätter rött ljus på flodkräftan och gör det tvärt emot vad all forskning och expertis rekommenderar.
- WWF har haft åtgärdsprogrammet för bevarandet av flodkräfta på remiss och man protesterade inte då. I det finns två viktiga punkter som slår fast att en engagerad allmänhet och fiskare är bra för bevarandearbetet och att fisket i sig inte är något problem för arten utan är en förutsättning genom att engagera lokalt. Punkter som avhandlar att fisket på flodkräfta och som säger att fisket inte är något hot och att information om dess ekonomiska värde är viktiga komponenter för bevarandet.
Tomas Jansson arbetar på hushålningssällskapet med framför allt flodkräftor. Han säger:
- Det går inte att göra en jämförelse med andra arter i WWF:s fiskguide. Andra arter hotas av fisket, men för flodkräftan är problemet spridningen av signalkräftan och fisket är istället det som ger incitament till räddandet av arten, säger Tomas.
Tomas menar att det är väldigt svårt att fiska sönder bestånd av kräftor och att WWF:s fiskguide medför ett stort hot för ansträngningarna att rädda flodkräftan.
- Det är total katastrof för bevarandearbetet eftersom bland det viktigaste i detta arbete är att skapa engagemang kring flodkräftan hos fiskerättsägarna och övriga som har intressen i vattnen.
Tomas menar att detta engagemang är lätt att bygga upp då kräftfisket handlar om familjetraditioner där alla, från de äldsta till de yngsta kan delta och som inte minst för barnen är spännande då de får smyga omkring i mörkret och leta efter kräftor.
- Detta ger det engagemang som är så viktigt för att värna flodkräftan. Utan detta lokala engagemang finns det ingen kvar att värna flodkräftan.
Tomas menar att det är oturligt att WWF mot bakgrund av detta sätter rött ljus på flodkräftan.
- Det blir extra olyckligt när det kommer från en organisation som ska värna hotade djur och de borde tänka sig för innan de sätter rött ljus på arter när ingen bland expertisen håller med dem om deras ställningstagande. De har helt enkelt uppfunnit sitt eget problem och löst det utan förankring i verkligheten.
Rolf Gydemo är länsfiskekonsulent på Gotland:
- WWF har inte ”tänkt klart” när man nu satt rött ljus på flodkräftan. Nu när man sätter rött ljus på flodkräftan så är risken överhängande att efterfrågan minskar och då riskerar i förlängningen de som odlar eller har naturvatten som producerar flodkräfta att slås ut. Skulle detta ske så har WWF utdelat ett hårt slag mot de som arbetar för bevarandet av flodkräftan. Minskad efterfrågan ger ju minskat engagemang för bevarandet eftersom priserna sjunker.
Jag avslutar nog med att upprepa några ord från förra blogposten:

Experterna kritiserar med andra ord WWF, och om nu WWF är så slarviga i fråga om fisk flodkräftor, hur skall man se på deras bedömning av sveriges vargbestånd?

Att beskriva världens vanligaste stora rovdjur som utrotningshotat blir väldigt konstigt. Faktum är att WWFs bild av vargen är lika skev som den av räkor och gäddor flodkräftor. Men det är en annan fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar