Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 12 februari 2014

Ny vapenlag - det drar ihop sig

Det är nu lite drygt ett år sedan SOU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen såg dagens ljus. Därefter har den varit ute på remiss. Många remissinstanser gav frän kritik åt stora delar av förslaget. Det i princip ingen var emot var skärpningar av straffsatserna. Därutöver fanns det många synpunkter. Inte minst fanns det en kraftig känsla av att hela utredningen fokuserade på de oproblematiska vapnen i samhället, dvs de legala vapnen. Förklaringen som utredaren, Doris, ger till detta är såklart att alla vapen en gång varit legala. Men så enkelt är det faktiskt inte. Det är inte svårt att bygga vapen hemma. Inte alls svårt. Och sådana vapen förekommer. Sedan är det ett faktum att de illegala vapen som används i Sverige i ytterligt få fall varit legala i Sverige. De härrör från tredje land, inte från sverige! Utredningen föreslår även något nytt och unikt för svensk lagstiftning, den föreslår att man retroaktivt kan dra in givna licenser. Detta har aldrig tidigare gjorts, visst kan man dra in licenser och tillstånd för personer som missköter sig men att aktivt dra in licenser retroaktivt för skötsamma personer är en väldigt stor inskränkning i ägandet. Nu gäller det (inledningsvis) "bara" automatvapen, men man gläntar på en dörr som kommer att kunna innebära extremt stora konsekvenser för befolkningen om den missbrukas. Det är bättre att hålla dörren stängd.

Jag har via insatta källor under de senaste månaderna fått upprepade indikationer på att en lagrådsremiss är på gång och kommer att presenteras snart, antagligen under februari. Därefter är tanken att den skall presenteras som proposition innan sommaruppehållet. Vilket innebär att vi teoretiskt sett kan ha en ny vapenlag redan den 1/7. Det är forcerat, och man kan anta att det är ett sätt att visa politisk handlingskraft.

Rättelse: Såhär ser tidsplanen för  Betänkande 2013/14:JuU36 Skärpning av vapenlagen ut:

Läget för lagrådsremissen verkar vara följande:
Moderaterna är till del splittrade i frågan, fp, c och kd gillar inte skärpningar för legala vapeninnehavare och proppen måste godkännas av statsrådsberedningens samordningskansli (m, c, fp, kd) innan den går till lagrådet och riksdagen.
Alltså är det viktigt att kontakta de riksdagsledamöter som representerar ens valkrets. I synnerhet moderater, men även övriga allianspartier är viktigt. Regeringen måste vara överens när propositionen presenteras. Varje brev, mail eller telefonsamtal skapar ett tryck och efter några hundra sådana från oroliga skyttar och jägare skapas ett stort signalvärde. Åtminstone om man inte låter känslorna styra utan är artig och saklig i sin kontakt. Justitieutskottets medlemmar är också lämpliga att kontakta. Alla nås per mail enligt principen förnamn.efternamn@riksdagen.se. Oavsett om de svarar eller ej så är det viktigt att signalera sitt missnöje och sin oro!

Tipstack till Mike Winnerstig

2 kommentarer: