Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 21 februari 2014

Fokus på illegala vapen


Härom dagen var det diskussion i riksdagen. Krister Hammarbergh (m) sa i debatten följande som är principiellt viktigt:
Vi har även diskuterat vapen. Det ska jag stanna lite vid, för det är viktigt. Vi tycks ha samma uppfattning om att det är viktigt att ta hand om illegala vapen. Vi har fått ordning på vissa vapen, de legala vapnen. Tidigare hade vi problem med stulna hagelgevär som med avsågade pipor användes vid rån. Det fick vi ordning på genom en restriktiv vapenlagstiftning som kräver vapenskåp. Vi hade problem med att militära vapen stals. Vi fick ordning på det när vi låste in vapnen på regementena. 
Detta innebär att den som i dag vill komma åt vapen tar smuggelvägen, och det måste vi givetvis bekämpa. Därför kommer en proposition levereras i vår, precis som Vänsterpartiets företrädare sade, som innebär en mer restriktiv vapenlagstiftning med fokus på illegala vapen. 
Jag vet att det är många runt om i Sverige som är med i Frivilliga skytterörelsen eller som använder vapen för jakt som känner oro på grund av en tidigare utredare. Men en utredares förslag är inte regeringens förslag. I regeringens proposition kommer fokus att ligga på illegala vapen, inget annat. 
Det innebär att vi i Alliansen har tagit initiativ till att vi i utskottstexten gör klart, även för polismyndigheten, att man ska ha samma tillämpning över hela landet, det står på s. 44 i betänkandet, och att det är viktigt att man har en god dialog med skytterörelse och jägarorganisationer. Det är nu ett krav från utskottets sida efter ett initiativ just från Alliansen. 
Notera att han säger  Jag vet att det är många runt om i Sverige som är med i Frivilliga skytterörelsen eller som använder vapen för jakt som känner oro på grund av en tidigare utredare. Men en utredares förslag är inte regeringens förslag. I regeringens proposition kommer fokus att ligga på illegala vapen, inget annat. Glädjande att vapenutredningens förslag inte kommer att tas rakt av. Men frågan är fortfarande vad de tar med, att fokus kommer att ligga på illegala vapen kan innebära väldigt mycket. Det kan innebära att alla helautomatiska vapen i framtiden blir illegala att inneha, det kan innebära att magasin licensbeläggs och att innehav av magasin utan licens blir illegalt. Hur som helst, att smuggling lyfts fram så starkt är positivt, det innebär att man lyssnat på flera remissinstanser samt hur debatten gått i media. Nu blir det intressant att se vad som verkligen står i regeringens proposition när den kommer frammåt vårkanten... Hur kommer framtiden att se ut för jägare, skyttar och andra vapenägare?

Tipstack till De Ha.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar