Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 14 januari 2014

Tullen har mer insikt än politiker

Till följd av vapenanvändning ("skjutningar") i illegala sammanhang i Malmö för ett par år sedan och i Göteborg de senaste åren så höjs röster från olika håll på att vapenlagarna skall skärpas. Resonemangen blir lite konstiga när de praktiska förslgen landar i att göra inskränkningar för legalt ägande när det är det illegala som är problemet (se t.ex. mitt remissvar på vapenutredningen). Men man verkar inte riktigt tänka så från politiskt (såväl EU som nationellt) och polisiärt håll, snarare är det så att alla inskränkningar är bra inskränkningar. Någon konsekvens- eller effektanalys verkar man inte ha gjort.

Som jag ser det är det snarare Schengenavtalet och en nedmonterad tullverksamhet som är grundproblemet. Utan tull så kniper man inte det som smugglas in. Punkt.I det perspektivet blir det ganska befriande när man läser Tullens medlemstidning På Gränsen (nr 4 2013). I ledaren kan man läsa:
När man tittar på bemanningssituationen inom tullen så kan
man mycket lätt se och konstatera att personalstyrkan där
har minskat betydligt under de senaste åren, företrädesvis
inom kärnverksamheten. Undersöker man vidare och
beräknar om hur många som kan gå i pension under några
år framöver eller slutar av andra skäl så börjar man undra
hur tullverket skall klara sina arbetsuppgifter.
Hur duktiga de som arbetar i tullen än blir på att öka
träffsäkerheten och få fram uppgifter i vilka transportmedel
som det olagliga, t ex vapen och narkotika, kommer
in i landet med så måste det ju till sist finnas personal
som plockar fysiskt fram det som smugglas ur de olika
transportmedlen. Men konstigt nog det är ju just i dessa
grupper som myndighetens ledning väljer att reducera
resurserna.
Och på några stycken senare:
Illegala vapen användes allt oftare i olika kriminella
sammanhang. Många gånger blir debatten tyvärr allt för
ofta fel, då skulden för de vapen som används i de s.k.
uppgörelserna sägs företrädesvis komma från stölder av
sportskyttar eller jägare med licens. De undersökningar
som gjorts av användningen av legala vapen i dessa
sammanhang, visar att endast något enstaka vapen
kommer från t ex stölder från jägare eller skytteklubbar.
Detta är ju en hel annan bild än den som anförs från vissa
håll i den pågående debatten. Med andra ord, de vapen
som användes vid dessa tillfällen har sannolikt kommit
in i landet på illegal väg.
För min del tycker jag att det är en mycket bättre
affärsidé att få stopp av både vapen och narkotika redan
vid gränsen än att släppa in det i landet där det sprids och
blir i små partier.
Vidare:
Har vi råd i Sverige att gå miste om inkomster för att
tullen inte har resurser att kontrollera att uppbörden
av tull och andra avgifter blir den rätta eller skall vi ha
öppna gränser så att vapen och narkotika fritt och ohotat
kan strömma in.
Ibland funderar man på om inte dagens beslutsfattare
väljer att sticka huvudet i sanden och ansluter sig
till den gamla devisen som forna tiders fantasilösa
omorganisatörsarkitekter ivrigt framhärdade: ”att görs
det inga beslag så smugglas det inte”.
Detta kommer alltså från den organisation (Tullens och kustens fackförening) som arbetar vid våra gränser. Den organisation som har till uppgift att förhindra att t.ex. vapen kommer in i landet. Det är hårda ord, det är ord som vittnar om inkompetens, eller åtminstone oförmåga att se orsakssammanhang, hos våra beslutsfattare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar