Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 18 oktober 2013

Slöseri med skattemedel


 Slöseriombudsmannen är en intressant site som med glimten i ögat granskar vart våra skattepengar tar vägen. Olika mer eller mindre huvudlösa investeringar av våra allmänna tillgångar tas upp till diskussion. Att t.ex. tunneln genom Hallandsås tas upp flera gånger är väl knappast något att förvånas över.Frammåt jul kommer Slöseriombudsman Martin Borgs ut med boken 365 sätt att slösa med dina skattepengar. Intressant nog har en varg som flyttas med helikopter valts att pryda omslaget.... Efter den senaste sandlådedebatten mellan (S) och regeringen angående rovdjurspropositionen så känns valet av omslag synnerligen välfunnet. Rovdjurspolitiken i allmänhet och vargpolitiken i synnerhet känns verkligen som ett stort slöseri med samhällets, invånarnas och naturens resurser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar