Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 8 oktober 2013

En vecka kvar...

...inte till älgjakten för den börjar om sex dagar i mina trakter utan till dess att den statliga utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster presenteras. Egentligen skulle den redan ha presenterats men så blev det visst inte....

Såhär beskrivs utredningen på regeringens hemsida:
Regeringen tillsatte den 17 januari 2013 Maria Schultz som särskild utredare för att analysera åtgärder och föreslå metoder och insatser för att bättre värdera ekosystemtjänster och för att förbättra kunskapsunderlaget om ekosystemtjänsternas värde för samhället. Utredaren ska vidare föreslå åtgärder som leder till att betydelsen av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas värden blir allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2013. Redovisningen har skjutits fram till 15 oktober 2013.
Utredningen ska ha en dialog med berörda intressenter. På denna webbplats kommer vi att länka till aktiviteter där utredningen deltar. Vi uppmuntrar den som är intresserad av utredningen att kontakta Lars Berg (förnamn.efternamn@regeringskansliet .se) med frågor, synpunkter och förslag.
Om jag förstått det hela så har Svenska Jägareförbundet haft en del åsikter om skrivningarna i utredningen. Det skall bli intressant att se den slutliga skrivningen.

(Här är Jägareförbundets remissvar)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar