Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 21 september 2013

Tänkvärt i Svensk Turist

Som medlem i STF kommer det emellanåt hem ett nummer av Svensk Turist. Härom dagen kom nr 4. Numret inleddes med en intressant ledare i vilken redaktören redogjorde för en diskussion de haft på redaktionen. Diskussionen handlade om hur miljömedvetna friluftsmänniskorna är. De landade i tre olika kategorier som vi ju känner igen från våra diskussioner inom jägarkåren:

1/ Betraktaren. Är ute i naturen för njutningens skull. Vanliga fjällvandrare och fågelskådare är typmänniskor i denna kategori. Upplevelsen kommer av det man möter i skog och mark. Definieras i ledaren som mycket miljömedveten.

2/ Brukaren. Skördar av ekosystemens överflöd, här finner vi jägare och fiskare. Jag anser att mer utpräglade bär och svampplockare också bör klassas till denna kategori. Många lägger tid på att vårda naturen, viltvård och fiskevård är exempel. Vet att miljön kräver att man både ger och tar.

3/ Förbrukaren. Vistas i naturen för att konsumera aktiviteter. Ofta arrangerad natur eller "arenor", t.ex. skidanläggningar.

Jag vet vilken typ jag definierar mig mest med, även om jag i någon mån känner igen mig även i de andra två. Men hur är det med er? Vilken typ träffar er relation till naturen bäst?

1 kommentar:

  1. Jag hör nog mest till grupp 1. Jag sätter oftast upplevelsen i första hand även när jag skördar av naturens tillgångar :)

    SvaraRadera