Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 30 september 2013

Hot mot jägare

För ett par år sedan skedde något. Helt plötsligt blev det väldigt vanligt att komma med väldigt grova hot mot jägare. Hot som ligger på en helt annan nivå än vad som var vanligt förekommande tidigare. Jag tänker givetvis på när den första urvalsjakten på varg genomfördes för ett par år sedan. Jag vet inte på vilket allvar Polis och åklagarmyndighet tog hoten, men minns ni hur grava de var? För att påminna er så kan ni se ett utsnitt ur en screenshot jag tog den 20 januari 2011 från Jonny Puma Höglins blogg, att jag tog ett sceenshot beror på att jag häpnade över vad som stod där och inte kunde tänka mig att det skulle finnas kvar speciellt länge. Höglin är som ni vet den där fd nynazisten som rätt ofta företräder vargvärnare i olika debatter. Såhär skrev han i alla fall:
Jag har inte sett några liknande uppmaningar från de som ogillar varg, så värnarna leder med minst 1-0 i den frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar