Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 28 augusti 2013

Inget vilthägn i Lundhult, Halland

Läste i måndagens HallandsNyheter att såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen avslagit en ansökan om att anlägga ett vilthägn för 56 dovvilt, 12 kronhjortar och 10 mufflonfår på 11 ha av säteriet Lindhults ägor. Området har höga miljövärden men brukas idag väldigt oekonomiskt enligt ägaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar