Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 4 juli 2013

Snart slåtterdags

En av våra ängar är en torr och mager men synnerligen artrik liten yta. Vi slår den sent och med lie eller slåtterbalk för att skötden skall vara så skonsam som möjligt. 

Frågan är om vi kommer att fortsätta att hävdaden och därigenom gynna den biologiska mångfalden när vi väl slaktat ut våra får. Det är faktiskt den närmaste tidens beslut kring hur rovdjuren skall förvaltas som avgör det. Inte minst som det styr huruvida vi de facto avvecklar fårhållningen eller ej. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar