Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 13 juni 2013

Framtidsfundering för fåren på gården

Jag vet inte hur många av er som följer den lamm-blogg jag skriver i parallellt med denna. Lamm på en höft heter den i alla fall. Från början var den tänkt som en renodlad mat och receptblogg men har allt mer politiserats och kommit att handla om landsbygdsfrågor, djurhållning etc.

Under senare tid har vi, som ni säkert märkt här, fått varg allt närmare inpå vår gård. Vi anser inte att vi kan rovdjurssäkra våra hagar på ett trafiksäkert sätt då rovdjurssäkrade hagar skulle fungera som en fålla som leder viltet till en hårt trafikerad landsväg. Och kan vi inte värna våra djurs säkerhet känns det rätt olustigt att ha djur. Vi har därför kommit fram till att vi med all sannolikhet kommer att upphöra med vår fårhållning.
Jag mår lite illa när jag föreställer mig dessa som vargmat.

Detta får många konsekvenser. Inte minst för den biologiska mångfald som till stor del är beroende av såväl betestryck som slåtter. Nu tycker jag inte att detta är mitt ansvar, att den biologiska mångfalden minskar på grund av att vi upphör med får*. Snarare är det samhället som inte stöttar de djurhållare som faktiskt ser till att landskapet mulbetas. Lite krasst kan man säga att SNF och Rovdjursföreningen aktivt motverkar den biologiska mångfalden genom att så kategoriskt välja att lyfta fram varg som det främsta intresset. I det ljuset är WWF betydligt mer realistiska, när de faktiskt förmår lyfta ögonen och se en helhet där vargen har sin plats jämte övriga invånare i vår natur (inklusive människa).


Nu återstår då hur saker och ting skall förverkligas. Vi börjar med att slakta ut alla baggar under detta år. Då har vi bara hondjur kvar till nästa år, dessa kan sedan slaktas ut lite successivt under 2014. Under 2014 får vi också ta ställning till vad vi skall göra med våra ängar och betesmarker. Vi kanske inte sätter gran just på den äng där vi bland annat har orkidéer men det finns inget som hindrar att vi bara låter markerna växa igen så kan jag röja bort oönskade träd successivt. För det är väl så SNF vill att Sverige skall se ut? Ingen betad eller hävdad mark, bara vildmark**. Åtminstone är det budskapet de i praktiken förmedlar till oss som verkar inom de areella näringarna.
Såhär ser en del av marken ut idag. Hur kommer den att se ut i morgon? Det är ni med och bestämmer genom ert handlande den närmsta framtiden SNF!

Hur som helst, beslutet publicerades på lammbloggen för ett par dagar sedan och har bland annat uppmärksammats på bloggen Cornucopia?

*Vi får faktiskt ingen ersättning för detta eftersom vi inte ställer upp på de förbindelser man gör om man vill lyfta gårdsstöd.
**dvs industriskog... 
__________________________
Förtydligande. Om sverige lyckas få till en fungerande förvaltning innan djuren hunnit slaktas ut så kan beslutet komma att omprövas. Det finns trots allt en del som pekar mot att man (från politiskt håll) kan tilldela vargen gynnsam bevarandestatus. Vilket är förutsättningen för en beståndsreglerande förvaltning vilket är en av förutsättningarna för djurhållning på den svenska landsbygden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar