Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 26 april 2013

EU och vapen

Just nu pågår en offentlig undersökning om kriminellas tillgång till vapen inom EU. Är man lite konspiratoriskt lagd kan man misstänka att undersökningen är ett led i en politisk strävan att minska den totala mängden vapen i samhället. Statistik från många länder visar dock att det i ytterligt liten utsträckning är legalt innehavda vapen som används i brottslighet. För att politiker skall förefalla handlingskraftiga och till synes ta i med hårdhandskarna mot illegalas vapen väljer man ofta att inskränka möjligheterna att inneha legala vapen. Vi kan i dagsläget se detta i Sverige i form de lagförslag vapenutredningen kom med, förslag som nu som nu är på remiss. För att det inte skall komma fler direktiv uppifrån som tvingar våra politiker till onödiga inskränkningar är det viktigt att så många vapeninnehavare som möjligt svarar på undersökningen som EU nu har öppen i två månader till.

Du hittar undersökningen A common approach to reducing the harm caused by criminal use of firearms in the EU HÄR. Jag var väldigt noga med att påpeka att frånvaron av gränskontroll/tull är det riktigt stora problemet just nu, illegala vapen färdas i dagsläget fritt inom hela EU.

Vill du protestera mot vapenutredningens förslag kan du göra det HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar