Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 5 mars 2013

Naturvårdsverket vill tydliggöra kostnader för vargförvaltningen

Naturvårdsverket flaggar för uppsägningar om man inte får ytterligare medel inför budgetåren 2014-2016. En av orsakerna är att vargfrågan är komplicerad och tarvar stora resurser. I tidningen Riksdag och departement kan man läsa:
Förutom en begäran om en allmän höjning av anslagen framöver, så pekar myndigheten på två områden där det krävs pengar omgående. Det ena gäller saneringen av förorenade områden, där den omfattande saneringen av Oskarshamns hamnbassäng riskerar att sätta andra angelägna saneringsprojekt i väntsalen. Totalt begär Naturvårdsverket 500 miljoner kronor 2014-2016.
Det andra området är åtgärder för värdefull natur, där Naturvårdsverket ser ”stora utmaningar”. Där ingår rovdjursförvaltningen, där hanteringen av den komplicerade vargfrågan driver upp kostnaderna. Naturvårdsverket upprepar också sin begäran om att det bör bli tydligare vilka pengar som avsätts till rovdjursarbetet genom att det skapas egen anslagspost för ändamålet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar