Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 9 mars 2013

Ibland skall man inte klaga utan berömma

Reglerna kring vapenlicenser känns ofta lite väl strikta och tämligen löjliga i sin tillämpning. Men ibland fyller de definitivt sitt syfte. Denna TT artikel kommer från DN:
Förre Hells Angels-ledaren nekas vapenlicens. Förvaltningsrätten i Malmö avslår överklagan om vapeninnehav då de tror att vapnen kommer att användas i brottsligt syfte.
Den före detta ledaren för Hells Angels har tidigare blivit dömd för misshandel, hot mot tjänsteman och olaga vapeninnehav. Vapenlicensen gällde för två jaktgevär, men fick avslag från polisen. De anser att han har en nära koppling till Hells Angels och har ett inflytande i verksamheten. Domstolen tycker det finns skäl att tro att vapnen kommer användas i brottsligt syfte eftersom mannen är tidigare dömd och umgås i kriminella kretsar.
Mannen yrkar själv på att förvaltningsrätten godkänner vapentillståndet då han aldrig gjort sig skyldig till något grovt brott eller begått brott sedan 1999. Förre ledaren tycker att bilden av Hells Angels är vriden då inte alla medlemmar är kriminella. Han berättar också att han har jägarbevis och varit aktiv inom jakt och fiske sedan 12 års ålder.
EU:s kriterier för organiserad brottslighet innehåller bland annat misstanke om allvarliga kriminella handlingar, penningtvätt och strävan efter makt. Hells Angels uppfyller alla elva kriterier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar