Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 5 februari 2013

Varg är ofarlig i provinsen men dödsfarlig på Göteborgs gräddhylla

Vi som bor på landet och har djur får ofta höra argumentet att vi får fixa bättre stängsel om vi är rädda för stora rovdjur. Vi får höra att de stora rovdjuren, vargen i synnerhet, inte är farliga. Det är inget att oroa sig för. Vargen har ju gud bevars inte tagit några människor i Sverige på 150 år*

Rädslan och olustkänslan beror bara på okunskap och fördomar brukar det heta från de som framhåller att Sverige av någon dunkel anledning** skall ha en väldigt stor vargstam.

Om det nu är så att vargen är så ofarlig. Varför håller då skolorna i Billdalstrakten sina elever inne om rasterna bara för att det setts en varg i trakten? GP skrev härom dagen:
En varg ska ha varit synlig i Billdals park under fredagen. Det ledde till oro på skolor och förskolor i området och på en skola hölls barnen inomhus.
Montessoriskolan Polstjärnan har förskola och skola upp till årskurs fem. Skolan som ligger omkring en kilometer från Billdals park beslutade att hålla barnen inne under fredagens raster, berättar en mamma:
- De fick baka och hitta på med annat inomhus i stället för att vara ute på rasterna.
När skoldagen var slut uppmanades alla elever att ringa sina föräldrar som fick ta ställning till om de skulle hämta barnen eller låta dem gå själva.
- Min son som går i fyran skulle hem till en kompis och hans pappa hämtade dem i bil, berättar föräldern.
Hon är för egen del inte rädd för vargen, eller vargarna, men tycker att den är på fel ställe när den rör sig runt i bebyggda trakter och därför bör tas bort.
- Pojken tycker det är lite läskigt. Han är utsatt för dubbla budskap: å ena sidan säger vi att vargen inte är farlig, å andra sidan får han inte gå ut för skolpersonalen.
Jag kan bara se det som ett klassiskt fall av NIMBY, Not In My BackYard. Dvs vargar (i liknet med vindkraftverk) är bra så länge de finns på annat håll än där jag bor. Sicken djäkla dubbelmoral! Borde inte Billdalsborna också ta sitt ansvar för vargstammen när vi nu beslutat att ha en sådan?  Och borde inte Säröborna*** låta vargen äta upp deras katter:
SÄRÖ. För andra gången på en vecka har Elisabeth Bjarne, 59, på Särö sett vargen.
– För en vecka sedan såg jag den nära huset och nu upptäcker jag hur den sitter på berget här intill och spanar, förklarar hon.
Så den närmsta tiden får hennes två katter hålla sig inomhus.
 Jag menar, samerna får ju utstå en herrans massa kritik just nu för att de inte vill låta vargarna äta upp deras renar. Men den kritiken är ju uppenbarligen allt för begränsad, den borde (om vargförespråkarna vore konsekventa) även riktas mot Säröborna. Deras katter vore väl förnämliga små munsbitar för vargen. Sedan kan de få uppleva den intressanta erfarenheten att försöka få ut ersättning för rovdjurstagna katter....

 Noter:
*Kålmården räknas så klart inte när man pratar med dessa personer, inte incidenter med dödlig utgång under 2000-talet i Ryssland, Alaska eller Kanada heller för de har ju inte inträffat i mellanmjölkens land.
**Att vargen är utrotningshotad brukar vara argumentet. Det är korrekt att vargen inte har gynnsam bevarandestatus i Sverige, men internatonellt är det absolut inte så. Internationellt klassas vargen som en rödlistad art av "least concern" dvs i princip gynnsam bevarandestatus. (uppgifterna i länken är gamla, gäller för nästan 10 år sedan och sedan dess har den svenska vargstammen blivit 3-4 gånger större)
***Särö är en utpräglad gräddhylla med anspråk på kungliga anor strax söder om Billdal och Göteborg.

1 kommentar:

  1. Det visar på den enorma okunnigheten som finns hos folk. Det tror att Sverige är glesbefolkat, vilket man av någon anledning lär sig i skolan. Västra Götaland har 66,7 invånare/km², det är inte glesbefolkat. Svealand har 41 invånare/km² men i dessa siffror är Göteborg respektive Stockholm samt respektive "obefolkade" områden i fjällen med. Men glest befolkade är inte de beboeliga områdena i Sverige.

    SvaraRadera