Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 18 januari 2013

Jakt som friluftsintresse i Sverige - stora regionala skillnader!

Jag ramlade på en rapport skriven av Gabriel Bladh från Karlstads Universitet. Jag träffade Gabriel för ungefär 10 år sedan på en konferens när jag arbetade med min avhandling. En sympatisk person tyckte jag och vi höll viss kontakt ett par år därpå. Rapporten som jag ramlade på idag kom för en knapp månad sedan och ingår i Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring.

Rubriken är Det svenska friluftslivets geografi och syftet är att se vilka geografiska skillnader det finns i svenskarnas friluftsutövande. Och visst finns det skillnader, skillnader som är rejält stora! Redan när det svenska friluftslivet och friluftsidealet började formas under slutet av 1800-talet fanns det en tydlig stads - land dimension, men där fanns också en tydlig klassdimension där akademiker och borgare sammanlänkade friluftsliv och turism - tänk själva på hur STF startade och vilka som utgjorde kärnan....

Stad och land dimensionen i det svenska samhället har blivit allt tydligare under de senaste 50 åren, städerna växer och landsbygden glesnar. Global handel innebär inte längre att staden har samma beroendeställning i förhållande till landsbygden, särskilt inte i samband med den övergång från produktions- till tjänsteekonomi vi sett under de senaste 30 åren. Detta är något som slår igenom med stor tydlighet i Gabriel Bladhs rapport.

Rapporten täcker många olika typer av aktiviteter men jag är i detta sammanhang bara intresserad av att lyfta fram data som berör jakt och i någon mån fiske. Studien innefattar runt 1500 besvarade enkäter, dessa har sorterats geografiskt utifrån postnumrens två första siffror. Så hur ser då siffrorna ut?

Andelen personer som någon gång jagat under de senaste 12 månaderna innan enkäten fördelar sig såhär
  • Götaland 8% jagat, 92% inte jagat
  • Svealand 7% jagat, 93% inte jagat
  • Norrland 18% jagat 82% inte jagat
  • Skåne 7% jagat, 93% inte jagat
  • Storstockholm 5% jagat, 95% inte jagat
  • Norra Norrland 24% jagat, 76% inte jagat
Jag tolkar svaren som att det gäller deltagit i jakt, men inte nödvändigtvis hållit i bössa. Det kan innebära att man grillat korv med gubbarna i skogen eller kanske styckat älg. Man ser omedelbart att ju längre norröver destu viktigare blir jakten i samhället. Fler har självklart fritidsfiskat, men även där är skillnaderna stora med fler fiskare i Norrland än i södra Sverige.

Ett intressant samband är att människor i Norrland med tillgång till fritidshus använder detta i stor utsträck som utgångspunkt för jakt.Ser man till Götaland så finns det intressanta skillnader inom området:
  • Landsbygd 22% jagat, 78% inte jagat
  • Stadsbo i villa 7% jagat, 93% inte jagat
  • Stadsbo i flerfamiljshus 2% jagat, 98% inte jagat
Uppenbart är att folk på landsbygden vistas mycket mer i skog och mark än folk i städerna. Folk i norra Sverige är ute i skog och mark mer än folk i södra Sverige.

Nu kan man givetvis använda dessa siffror för intressanta resonemang kring exempelvis varför vargfrågan är så polariserad, men tills vidare låter jag dem bara sjunka in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar